Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 6

2B arazi mağduru kimdir?

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 2B arazilerle ilgili yatırımcıları bilgilendiren Hukukçu Cihangir Dönmez, 2B mağdurlarını açıkladı.

2B arsa ve arazi uzmanı Hukukçu Cihangir Dönmez 2B arazi mağdurlarını 10 başlıkta topladı.
 
1) 2B arazi mağduru:
Atasından kalan tapuya bağlanmış yada bağlanmamış, Kadim Ziraat Arazisi önce orman denilerek orman sınırları içine alınarak Anayasada korunan mülkiyet hakkı açıkça ihlal edilendir.
 
2) 2B arazi mağduru:
Sonra pardon denilerek 2B uygulaması ile orman olduğu iddia olunan orman arazisi orman vasfını yitirmiştir denilerek orman sınırları dışına ancak Hazine adına çıkarılarak kendisinede bu orman dışına çıkartma tutanağında Şagil (İşgalci) denen kişidir.
 
3) 2B arazi mağduru:
İlgili Belediyeye Hazine adına orman dışına çıkarılmış arazisi için yıllardan beri emlak vergisi ödeyendir.
 
4) 2B arazi mağduru:
Hazineye 10 yıl geriye dönük olarak itirazsız tespit ve tebliğ edilen ecrimisili (kullanma bedeli) ödeyendir.
 
5) 2B arazi mağduru:
Emlak vergisi ödediği belediyeye 'Hazine burası devlet malıdır diye benden 10 yıllık ecrimisil
(kullanım bedeli ) tahsil etti, burası Hazineninse benden neden emlak vergisi tahsil ediyorsun?’ diye
dahi hesap soramayandır.
 
6) 2B arazi mağduru:
Devletin Tapusuna güvenerek 3,5,10 yıl önce Devletin Tapu Dairesinde hiçbir uyarı ile karşılaşmadan rayiç bedel ödeyerek tapulu malı tapudan satınalan, daha sonra basit bir tebligatla ‘’Adınıza kayıtlı olan tapulu malınız daha önce 2B uygulaması ile Hazine adına orman dışına çıkarılmış yerlerden olduğundan, tapunuzun üzerine 2B şerhi konulmuştur.’ denilerek Tapu kaydı iptal edilerek bedelini ödediği malı Hazine adına tapuda tescil edilendir.
 
7) 2B arazi mağduru:
30 Aralık 1911 tarihinde köye adını veren Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat'ın irade-i seniyesi
ile kurulan Alemdağ Reşadiye köyünde oturup kendisine Hazine malı işgalcisi, yağmacı, talancı denilendir.
 
8) 2B arazi mağduru:
Büyük önderimiz Kemal Atatürk'ün 1925 yılında İskan Kanunu ile göçmen olarak getirilen vatandaşlarımıza 
İskan Tevzii Tapuları verdiği ellerinde halen Atatürk Tapusu dedikleri tapular bulunan ancak halen kendisine
Hazine arazisi işgalcisi, yağmacı, talancı denilendir.
 
9) 2B arazi mağduru:
1924 yılındaki Öşürün kaldırılması hakkındaki Kanunla işlediği topraklar kendilerine yüce önderimiz
KEMAL ATATÜRK tarafından bedelsiz olarak bırakılan,tapuya bağlanan ,ancak halen kendisine Hazine arazisi işgalcisi, yağmacı, talancı denilendir.
 
10) 'B arazi mağduru: 
Yüce önderimiz Kemal Atatürk'ün 1937 tarihinde çıkardığı 3116 sayılı Orman Kanunu ile kendisine Orman içinde mülkiyet hakkı tanıdığı,bu mülkiyet hakkının tapuya bağlandığı ancak halen kendisine Hazine arazisi işgalcisi, yağmacı talancı denilendir.