Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
2B arazilerde kadastro uygulaması!

Tapu Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki Adlı'ya açık mektup...

2B ARAZİLERDE YAPILAN  KANUNA VE İHALEYE AYKIRI KADASTRO ÇALIŞMALARI BÜYÜK YOLSUZLUK VE İSTİSMARA YOL AÇIYOR :

5831 Sayılı Yasa kapsamında zemini Hazine mülkiyetine geçirmek ve üzerindeki zilyeti tespit ederek tapunun beyanlar hanesine geçirmek için yapılan kadastro çalışmaları büyük yolsuzluk ve istismara yol açıyor.

Kamuoyunca bilindiği ve hazırlanan Yasa tasarısı  ile  açığa çıktığı üzere bu yapılan kadastro çalışmalarının amacı 2B arazilerde zilyet belirlemek ve çıkarılacak olan Yasa ile bu arazileri zilyetlerine satmaktır.

Bu nedenle Milli Emlak İdaresi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü  arasında yapılan protokolle Türkiye genelinde 2B arazilerin kullanım kadastro çalışmaları başlatılmış ve halende devam etmektedir.

Tapu Kadastro Müdürlüğü açtığı  ihalelerle 2B arazilerin ÖLÇÜM KADASTROLARINI özel kadastro firmalarına ihale  etmiştir.

Özel kadastro firmalarının ihale ile belirlenmiş olan görevi, kendilerine teslim edilen sahaları ölçmek ve yaptığı harita ve çizimleri ilgili  İdareye teslim etmektir.

İhale ile sınırlanmış görevleri bu olmasına rağmen bu firmaların istihdam ettikleri elemanların ölçüm esnasında arazinin üzerinde bulunan vatandaşın ana baba adını alarak ismini tespit ettiği bunu ilgili alana kaydettiği böylece zilyet tespiti yaptığı izlenimi vererek VATANDAŞTAN 300 lira 500 lira gibi paralar aldığı konusunda vatandaştan çok fazla şikayet gelmekte ve bu yönde duyumlar alınmaktadır.

Ayrıca bu firmaların davalı olan ve kendilerine Kadastro Müdürlüklerince bildirilmesi gereken alanlara girerek bu alanları  ölçtükleri, yine bu alanlarda isim tespiti yaparak vatandaşa, derdest davaya ve Mahkeme kararına rağmen umut verdikleri ve vatandaştan paralar aldıkları duyumları  gelmektedir.

Bu nedenle Sayın Tapu Kadastro Genel Müdürünün ilgili Kadastro Müdürlüklerine hitaben bir Genelge yayınlayarak ;

İhale ile iş alan özel kadastro firmalarının zilyet belirleme gibi bir görevleri olmadığı, bu yönde çalışma sürdüren Özel Kadastro Firmalarının ihale şartlarını ihlal etmeleri nedeniyle ihalelerinin feshedileceği, vatandaştan zilyet olarak tespit karşılığı para alan özel kadastro firma elemanları hakkında  Savcılığa suç duyurusunda bulunulması  gerektiğinin, bu tip istismarların yapılan kadastro çalışmalarının Mahkemelerce iptaline yol açabileceğinin bu Genelgede açıklıkla belirtilmesi gerekir.

Bu tip bir gelişme somut olarak Ümraniye Kadastro Müdürlüğünün görev sahası  içinde olan ve Mahkemeden getirilen resmi yazı  ile davalı olduğu kadastro çalışması  yapılmaması beyanlar hanesine davalıdır  şerhinin düşülmesi Sayın Mahkemece talep edilen Hekimbaşı Dumlupınar, Kazım Karabekir, Topağacı mahallelerinde yaşanmıştır.

Kadastro Özel Firması Elemanları Mahkeme kararına rağmen sahaya girmiş  ve bu sahada ana adı, baba adı, işgalci adını  alarak zilyet belirlemesi yaptığı  intibası ile vatandaştan para almıştır.

Sayın Genel Müdür insanların tapu beklentisinin, Kanuna, Mahkeme kararlarına  ve İhale şartnamesine açıkça aykırı olarak İSTİSMAR edilmesi ile  vatandaştan haksız yere para tahsil edilmesinin yayınlayacağınız Genelge ile önüne geçiniz.

Hukukçu Hüseyin Cihangir Dönmez