Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

Gazate 216  isimli gazete ve bağlı internet sitesinde 29.10.2010 tarihinde, Cihangir Dönmez hakkında ‘’ Beykozu Haraca Bağlayan adam başlıklı ‘’haber niteliği dışında ağır hakaret ve iftira içeren bir haber yayınlanmıştır.

Cihangir Dönmez, ilgili Kanunlar çerçevesinde, bu haberi yayınlayan yayın grubunun sorumlu yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, ilgili Mahkemede manevi tazminat davası açmış ve Basın Konseyine şikayette bulunulmuştur.

Yine ilgili Kanunlar gereği, aşağıda yer alan CEVAP VE DÜZELTME metni bu gazete ve internet sitesine noterden düzenlenen ihtarname şeklinde gönderilmiştir.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım

Hüseyin Cihangir Dönmez

CEVAP VE DÜZELTME METNİ :

Gazete 216 isimli süreli yayın ve bağlantılı internet sitenizde hakkımda ‘’ Beykozu haraca bağlayan adam’’ başlıklı, başlığında ve içeriğinde kişilik haklarımı ihlal eden, ağır hakaret ve iftira içeren yayınız hakkında işbu cevap ve düzeltme metninin tarafınızca ilgili 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince yayınlanması gerekmektedir.

1) Beykozu haraca bağlayanlar, orman alanlarının kesilmesine göz yumanlar, kesilen orman alanlarına haksız menfaat temini karşılığı kaçak inşaat yapılmasına göz yumanlar, vatandaş Cihangir Dönmez tarafından Kanundan doğan görevlerini yerine getirmeleri yazılı dilekçe ile talep edildiğinde, daha önce haksız menfaat sağlayarak  göz yumdukları orman talanı ve kaçak yapılaşmaya karşı elleri kolları bağlı kalanlardır.

2) 2B vurguncusu olarak tanımlayarak bu nedenle zengin olduğumu iddia etmeniz tamamen gerçeklere aykırıdır. www.emlakkulisi.com isimli web sitesinde, kendime ait www.2barazi.com ve www.ecrimisil.net isimli web sitelerinde yazdığım bilgilendirme ve köşe yazılarım, aynı sitelerde 2b konusunda vatandaşlardan gelen binlerce soruyu cevapladığım bölümler bulunmakta ve hiçbir ücret talep etmeden Türkiye genelinde 2B konusunda vatandaştan gelen telefonları ve mailleri yine ücretsiz olarak yanıtlamaktayım.

Gerçek 2B vurguncuları makbuzlu makbuzsuz bağışlarla geriye dönük emlak beyannameleri düzenleyerek yapılan kadastro işlemlerine fesat karıştıran Kamu görevlileri ile vatandaştan kadastroda adını yazmak bahanesi ile para toplayan kamu görevlileridir. Gerçek 2b vurguncuları haksız menfaat temini karşılığı 2b arazilerin üzerine halen kaçak yapı yapımına izin veren ve sanki bu ev on yıldır varmış gibi beyanname düzenleyenlerdir. 2B arazileri üzerine oyun oynayanlar, vatandaştan yıllarca emlak vergisi, ecrimisil alınmasına rağmen, 2b arazilerinin satış aşaması gelince imar planları ile bu arazilerin bir kısmını önce yeşil alana alan, kullanıcısı alımdan vazgeçince, imar plan tadilatı ile bu yeşil alanları tekrar yandaşları adına imara açmak için plan yapanlardır.

3) ‘’ Dönmezin yalanı müfettişten döndü. ‘’ şeklindeki ifadeniz tamamen gerçek dışı olup, Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığının tarafımında tanık olarak ifade verdiği 2010/18230 hazırlık soruşturma dosyasında vatandaştan kadastro işlemi için haksız olarak para tahsil eden görevlilerin yargılanması için haklarında ilgili makamlardan soruşturma izni verilmesi talep edilmiştir.

4) Çalışma yaptığınız bölgede köylerde yaşayan vatandaşlara, yazılmamak kaydıyla soru sorarak ufak bir araştırma yapmış olsaydınız, kadastro yapıyoruz adınızı yazacağız denilerek açıktan toplanan paralar hakkında bilgi alabilirdiniz. Gazeteci olarak konuyu araştırmış olsaydınız, Beykoz Cumhuriyet Savcılığında yüzlerce dönüm orman alanına ilişkin sahte zilyetlik belgesi düzenleyen Mahmutşevketpaşa muhtarı hakkındaki hazırlık soruşturmasından haberdar olur, ayrıca kadastro işlemleri esnasında bilirkişilik görevini kötüye kullananlar ve vatandaş şikayeti ile hakkında soruşturma sürdürülen kadastro görevlileri olduğunu öğrenebilirdiniz. Ancak yazınızın amacı vatandaştan kadastro işlemi karşısında haksız para alan kamu görevlileri değil, bu haksız para tahsilatını ortaya çıkaran ve yazan, bundan rahatsızlık duyarak şikayetçi olan vatandaş Cihangir Dönmez olduğu için bu konuda hiçbir araştırma yapmaya gerek duymadığınız bellidir.

5) ‘’ Kaplan Harita yetkilisine, gel bu işlerden para kazanalım ‘’ dediğim yönündeki iftira üzerine Kadastro Genel Müdürlüğünden ilgili firmanın tarafınıza sızdırılan ve yayında fotokopisine yer verilen  ifadesi istenmiştir, bu ifade metni elime geçince tarafımca  ilgili firma ve yetkilisi hakkında iftira suçundan Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, Vatandaşımız, para ödeyecekse kadastro işini yürütenlere para öder, taşeron firma ve Kamu görevlileri tarafından yürütülen kadastro işinden, vatandaştan haksız menfaat temin ediyorlar diyerek şikayetçi olan vatandaş Cihangir Dönmezin  nasıl para kazanabileceği izahtan varestedir.

Yazının başlığı ‘’ Beykozu haraca bağlayan adam Hüseyin Cihangir Dönmez ‘’ olmasına rağmen, yazınızın içeriğinde Beykozu haraca bağladığım konusundaki iftira ve hakaretiniz konusunda açıklayıcı bile tek kelime edilmezken, yazının içeriğinden gerçekte Beykozu haraca bağlayanları aklama yönünde bir haber tanzim ettiğiniz anlaşılmaktadır.

6) ‘’ Bir çok vatandaşı orman işletmelerine şikayet ederek yıkım istemiş, bununla da kalmayan Dönmez yıkımı yapmayan görevlileri de üst makamlara şikayet etmiş ‘’  cümlenizden ortaya çıkan sonuç şudur ;

Ormanı işgal ve talan etmek vatandaşlık hakkıdır, ormanı işgal eden vatandaşlar hakkında gereğinin yapılmasını ilgili makamlardan, vatandaş Cihangir Dönmezin dilekçe ile talep etmesi suçtur.

Ormanı işgal  edenler hakkında ilgili Kamu görevlilerinin görevini yapmayarak ormanı işgali yasal olarak sonlandırmaması haktır, görevini yapmayarak ormanı işgalden kurtarmayan kamu görevlileri hakkında vatandaş Cihangir Dönmezin şikayetçi olarak  dava açması suçtur.

Bu tespitten sonra bu konuda yorum yapmama gerek bile olmadığını düşünüyorum, Ayrıca bu tarz yayınlarınızın Ceza Kanunumuza göre af kapsamına bile alınamayan ormanı işgal ve faydalanma suçuna basın ve yayın yoluyla teşvik ve azmettirme sonucu doğurabileceğinide hatırlatmak isterim.

7) Tarafım hakkında  ‘’ hiçbir yerde fotoğrafı yok ‘’ diyerek adeta ortada olmayan, yüzünü saklayan, gizlenen adam gibi kötü bir imaj yaratmaya çalışmanız basın ahlak ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.Hiçbir yerde fotoğrafı yok diye ifade kullanırken internette ve defalarca gazetelerde 2b konusunda verdiğim demeçlerde yer alan fotoğraflarıma, aynı zamanda yayınınızda adınada yer vermiş olduğunuz www.emlakkulisi.com sitesinden muhtelif fotoğraflarıma ulaşmış olmanız ve fotoğrafımı haberden bile büyük olarak basmış olmanız, bu haksız iftiranız ilede çelişmektedir.

Ayrıca bu fiiliniz, ormanı işgal ve faydalanma suçunu işleyenlere, kaçak yapı yapanlarada tarafımı, zarar vermek amaçlı olarak fotoğraflı  olarak hedef gösterme gayretinizin sonucudur.

8) ‘’ Hüseyin Cihangir Dönmezin kendisiyle ilgili kullandığı hukukçu ibaresinin hiçbir resmiyetinin olmadığı ‘’ şeklindeki yayınınız, Ankara Hukuk Fakültesinde tamamladığım hukuk eğitiminden sonra Fakültenin tarafıma vermiş olduğu diplomanın tarafınızca tanınmadığı anlamına gelmektedir.

Ankara Hukuk Fakültesinin tarafıma verdiği diploma benim için gurur kaynağı olup, tarafınızın sahip olduğum diplomanın hiçbir resmiyeti olmadığı şeklindeki yayınınız benim ve Hukuk Fakültesi tüzel kişiliğinin haklarının açık ihlalidir.

9) ‘’ 2b kadastro çalışmalarını ve orman sınır paftalarını yasa dışı yollarla ele geçirdiğim ‘’ konusundaki iftiranız, konu hakkında hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir yetkiliye yada hukukçuya sormadan tarafımı karalama amaçlı bir ifadedir.

Kadastro çalışmaları ve orman sınır tahdit çalışmaları aleni olarak yapılır ve vatandaşın incelemesine açık olarak kadastro müdürlüklerinde, muhtarlıklarda, Belediyelerde, orman işletmelerinde listeleri ve paftaları askıya çıkarılır. Aleni olan, askıya çıkarılan işlemlerin vatandaştan Kamu makamlarınca gizlendiği gibi bir yayın yapmanız, ilgili Resmi Makamları töhmet altında bırakabileceği gibi,  vatandaşın bu konudaki bilgi ve belgeye ulaşma iradesini  ve hakkını savunabilme iradesini sakatlayacak niteliktedir.

10) Hakkımda iftira ve hakaret içermedikçe, kişilik haklarımı ihlal etmedikçe hakkımda iyi yada kötü yönde haber niteliğinde yayın yapmak hakkınızdır. Ancak yayınınız tarafıma karşı açıkça iftira ve hakaret şeklinde suç içerdiği, için tarafımca hakkınızda Basın Konseyine başvurulmuş, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili Mahkemede tazminat davası açılmıştır,

Cevap ve düzeltme metninin tarafınıza tebliğinden itibaren üç gün içinde Gazete 216 gazetesi ve bağlı internet sitesinde yayının yapıldığı aynı yerde ve aynı büyüklükte yayınlanmasını ihtar ederim.

Sayın Noter bu üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliği rica olunur.

Hüseyin Cihangir Dönmez