Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

Flashaber isimli gazete ve bağlı internet sitesinde 22.10.2010 tarihinde, Beykozun Belalısı Dönmez kim ‘’ başlıklı Cihangir Dönmez hakkında haber niteliği dışında ağır hakaret ve iftira içeren bir haber yayınlanmıştır.

Cihangir Dönmez, ilgili Kanunlar çerçevesinde, bu haberi yayınlayan yayın grubunun sorumlu yazı işleri müdürü ve imtiyaz sahibi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, ilgili Mahkemede manevi tazminat davası açmış ve Basın Konseyine şikayette bulunulmuştur.

Yine ilgili Kanunlar gereği, aşağıda yer alan CEVAP VE DÜZELTME metni bu gazete ve internet sitesine noterden düzenlenen ihtarname şeklinde gönderilmiştir.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım

Hüseyin Cihangir Dönmez

CEVAP VE DÜZELTME METNİ :

Flashaber isimli süreli yayın ve bağlantılı internet sitenizde hakkımda ‘’ Beykozun Belalısı Dönmez kim ‘’  başlıklı, başlığında ve içeriğinde şeref ve haysiyetimi rendice edici ve gerçeğe aykırı, kişilik haklarımı ihlal eden, ağır hakaret ve iftira içeren yayınız hakkında işbu cevap ve düzeltme metninin tarafınızca ilgili 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince yayınlanması gerekmektedir.

1) Beykozun belalıları orman alanlarının kesilmesine göz yumanlar, kesilen orman alanlarına haksız menfaat karşılığı kaçak inşaat yapılmasına göz yumanlar, Kanundan doğan görevlerini yerine getirmeleri vatandaş Cihangir Dönmez tarafından yazılı dilekçe ile talep edildiğinde, daha önce haksız menfaat temin ederek göz yumdukları orman talanı ve kaçak yapılaşmaya karşı elleri kolları bağlı kalanlardır.

2) Tarafımdan rahatsız olan bazı Devlet yetkilileri ise, Kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmemek için, daha önce Kanuna aykırı konularda makbuzlu makbuzsuz bağış adı altında paralar alarak göz yummuş olan, ancak aldıkları paralar nedeniyle elleri kolları bağlı olduğu için görevlerini yerine getiremeyenlerdir.

Rahatsız olduğunu iddia ettiğiniz, adı sizde saklı olduğunu iddia ettiğiniz, nedense benim hakkımda Savcılığa şikayetçi bile olmayan işadamları ise, Kanunen yapılması mümkün olmayan işleri, yapılan Kanunsuz işlere göz yumma karşılığı bazı Devlet yetkililerine makbuzlu makbuzsuz bağış adı altında para ödeyenlerdir.

3)  ‘’ Olaylı şekilde yıkılan kendi yerinden sonra yapması ise acaba hınçmı almaya çalışıyor dedirtiyor. ‘’ Şeklindeki ifadenizi yayından önce tarafıma yöneltmiş olsaydınız aşağıdaki izahatı alabilirdiniz.

Milli Emlak Genel Müdürü Bakan adına imza atarak 5831 Sayılı Yasaya rağmen, 2b arazilerde kaçak yapı ile işgalin giderilmesi için 3091, 2886, 775 Sayılı Yasaların uygulanması ile kaçak yapının yıkımını ve taşınmazların tahliyesini karara bağlamış, tarafımın 20 yıldır zilyetliğinde bulunan binalar yıkılmış, taşınmaz boş olarak Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İddia ettiğinizin aksine, yıkım esnasında hiçbir olay olmamış, yıkım tarafımca Devlet yetkililerinin Yasalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmeleri olarak kabul edilmiş ve hiçbir yetkili hakkında bu yıkım nedeniyle tarafımca şikayette bulunulmamıştır.

Bu yıkımdan sonra, aynı Devlet yetkililerinden tarafımla eşit hukuki durumda bulunan yani kaçak yapı ile işgalli 2b araziler hakkında tarafıma olduğu gibi 3091, 2886, 775 Sayılı Yasaların uygulanması ile tarafımla eşit hukuki durumda bulunan taşınmazların yıkımı ve tahliyesi talep edilmiştir.

Tarafıma ilgili yasaları eksiksiz olarak uygulayan yetkililer tarafımın şikayet konusu ettiği tarafımla eşit hukuki durumda bulunan taşınmazların hiçbirisinde yıkım ve tahliye uygulamamışlardır.

Bu durum, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Kanunların uygulanmasında vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılamayacağı konulu EK 12 nolu  protokolüne aykırıdır.

Bu nedenle görevini yerine getirmeyen Devlet görevlileri hakkında tarafımca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve İdari yargıda davalar açılmıştır.

Beykozda tarafımca açılan kadastro tespitine itiraz konulu davaların sebebi, kadastro işlemlerinde yapılan hileli ve muvaazalı işlemler ile Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 nolu ek protokolüne aykırılıktır. Açılan bu davalarda, iç hukuk yolunda netice alınamaması halinde, konu tarafımca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine tazminat talepli davalar olarak taşınacaktır.

Konu yazınızda iddia ettiğiniz gibi hınç alma değil, Anayasa ve Kanunların her vatandaşa eşit uygulanması gerektiği talepli bir hukuk mücadelesidir.

4) ‘’ Yıkım kararı olupta uygulanmayan bir yerle ilgili olarak, yıkım kararını uygulamayan yetkilileri şikayet edip kendince davalar açıyor ‘’ cümlenizden ortaya çıkan sonuç şudur ;

Kaçak yapı yapmak vatandaşlık hakkıdır, hakkında yıkım konusunda hem  encümen hemde mahkeme kararı olan  kaçak yapının yıkımının gereğinin yapılmasını ilgili yetkililerden vatandaş Cihangir Dönmezin dilekçe ile talep etmesi suçtur.

Kaçak yapılar hakkında ilgili Kamu yetkilisinin görevini yapmayarak yıkım konusundaki encümen kararını ve Mahkeme kararını uygulamaması haktır, yıkım kararı konusunda Mahkeme ve encümen kararını uygulamayan  kamu yetkilisi hakkında vatandaş Cihangir Dönmezin şikayet ederek dava açması suçtur.

‘’ Yolsuz olan işler nedeniyle mülk sahiplerinin yanına sokularak tehditle haksız kazanç sağlamaya çalıştığı ‘’ yönündeki iddianız ise gerçekten uzak olmak yanında eşyanın tabiatına aykrıdır.

Orman arazisini işgal eden, kaçak yapı yapan, yasaya aykırı işler yapan kişi ormanı kesmesine, ormanı işgal etmesine, kaçak inşaat yapmasına, kimin göz yumacağını yapılan kaçak inşaatı isterse kimin yıkabileceğini çok iyi bilir.

Şikayetime konu hangi orman işgali sonlandırılmış, hangi kaçak bina, hangi yetkili tarafından yıkılmıştır ki, vatandaş benim şikayetimden korksun da bana para versin, sizin uslubunuzla ben para sızdırayım.

Türkiyede yolsuzluk ihbarı ile haksız menfaat temin etmeye çalışacak olan kişinin, ilk yapacağı iş, o konuda Kamu otoritesini kullanan Devlet yetkilileri ile anlaşarak vatandaşı şikayet amaçlı tehdit etmesidir, yani yaptığı tehditin müeyyidesinin örneğini yetkililer ile anlaşarak oluşturmasıdır.

Tarafımca ormanı işgal ve faydalanma suçuna iştirak, 3091 Sayılı Yasaya muhalefet, kaçak inşaata göz yumma, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından Milli Emlak Genel Müdürü, Milli Emlak Anadolu Yakası Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü, Beykoz Belediye Başkanı, Beykoz Yapı Kontrol Müdürü, Beykoz Kaymakamı hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına verilmiş onlarca şikayet dilekçesi mevcut olup, hakkında soruşturma izni verilmeyenler hakkında idari yargıda

açtığım davalar devam etmektedir.

Bu açık duruma rağmen, 2b, orman, kaçak inşaat konusunda hangi yetkili Devlet memuru ile işbirliği yaparak, ben hangi vatandaştan, hangi haksız kazancı elde edebilirim.

Aksine benim şikayet ederek yıkım talebimde bulunduğum her orman işgali, her kaçak yapı yukarıda adı geçen yetkililer tarafından derhal koruma altına alınmakta, Kanundan doğan gereği yerine getirilmemek için tarafıma bürokrasi tarihinde görülmemiş nitelikte buluşlar içeren cevap yazıları yazılmaktadır.

5) ‘’ Bazı durumlarda vatandaşın yerini başkasına sattığı  ve bu yöndede hakkında çeştli şikayetler olduğu öne sürülüyor. Beykoz Belediyesi’ninde bu noktada ilgili kişi yüzünden çeşitli sorunlar yaşadığı ‘’ şeklindeki cümleniz doğrudan şahsıma hakaret ve iftira niteliğinde olup, ilgili Belediyeden tarafımca 4982 Sayılı Yasa gereğince bilgi ve belge talep edilerek, bu iftira konusununda kanuni gereği yapılacaktır.

Davalı sıfatında bulunduğum hiçbir banka ile derdest bir davam yoktur. Hakkımda usulsüz arsa satışı gibi bir nedenle açılmış yada sonuçlanmış bir dava yoktur.

6) ‘’Çavuşbaşında mülk sahiplerinin başına bela oluyor ‘’ şeklindeki ifadeniz tamamen gerçeğe aykırıdır, Çavuşbaşının tamamı orman alanından açma  2b statüsünde olup tek mülk sahibi Devlettir.

7) Hakkımda iftira ve hakaret içermedikçe, kişilik haklarımı ihlal etmedikçe hakkımda iyi yada kötü yönde yayın yapmak hakkınızdır. Ancak yaptığınız yayın  açıkça suç içerdiği için tarafımca hakkınızda Basın Konseyine şikayet başvurusu yapılmış, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili Mahkemede tazminat davası açılmıştır,

Cevap ve düzeltme metninin tarafınıza tebliğinden itibaren üç gün içinde Flashaber gazetesi ve bağlı internet sitesinde yayınlanmasını ihtar ederim.

Sayın Noter bu üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliği rica olunur.

Hüseyin Cihangir Dönmez