Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

2B  ARAZİLERİN SATIŞI 2011 BAŞINDA

Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı , Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri 2b arazileri satış yasası taslağı üzerindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Yapılan bu taslak çalışmada, özellikle tapulu olan 2b arazilerle ilgili adaletli bir düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Çünkü evveliyatı 2b olan, tapulu arazilerle ilgili açılan iptal davaları sonucunda, tapusu iptal edilen vatandaşların konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımaları neticesi Devletimiz yüksek miktarda tazminatlar ödemek zorunda kalıyor.

Bu konuda taslakta benimsenen ana kriterler şöyle ;

Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskanen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları geçerli kabul edilecek. Bu şekilde devletin daha önce dağıttığı, tapu ve iskan verdiği, ancak daha sonra 2-B kapsamına aldığı yerler, eski sahiplerine bedelsiz verilmiş olacak.

Kişiler adına, yukarıda sayılan şartların dışında, herhangi bir şekilde tapu kaydı oluşturulmuş yerler de, harca esas değer üzerinden eski maliklerine veya  kanuni yada akdi haleflerine satılacak.

5831 Sayılı Yasa kapsamında Türkiye genelinde yapılan, kullanım kadastro çalışmalarının büyük kısmi tamamlandı, askı ilanları kesinleştirildi.

Kesinleşen askı ilanlarında kullanıcı olarak tespit edilen kimseler, hak sahibi olarak anılacak, bu hak sahiplerinin araziyi beş yıldır kullanıyor olmaları şartı  getirilmesi ise henüz taslakta kesinleşmedi.

Hükümet bu 2b arazilerin satış yasası ile ilgili olarak 25 milyardolarlık bir gelir bekliyor.

Tasarının 2009 yılı bitmeden önce Meclise sevkedilerek yasalaşacağı, 2b arazilerin vatandaşa satışının ise 2011 yılının ilk aylarında başlayabileceği belirtiliyor.