Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
 BEYKOZ-KAVACIK-RÜZGARLIBAHÇE-SAİT PAŞA DEVLET ORMANI YAĞMASI

KONU : Sait Paşa Devlet Ormanının (Kavacık-Rüzgarlıbahçe) Beykoz Belediyesince Milli Emlak ve Orman İdaresinin göz yumması ile YOLSUZ TESCİLE KONU OLACAK ŞEKİLDE yağmalanması

AÇIKLAMALAR :

 Sait Paşa Devlet ormanı Sadrı Esbak Sait Paşa’nın tapulu malı iken ölümü ile evlatlarına intikal etmiş ve 1947 yılında 4785 Sayılı Yasa ile bedel ödenmeden Devletleştirilmiştir.

1958 yılında yapılan kadastro işlemi sonucu 184 ada 7 parsel, 186 ada 3 parsel, 246 ada 3 parsel olarak ifrazen DEVLET ORMANI OLARAK MALİYE HAZİNESİ ADINA TESCİL  EDİLMİŞTİR.

184 ada 7 parsel 887.491 m2 alanlı olup Kavacık  meydanı dahil olmak üzere Kiremitdere’den aşağıya inen kısımdır.

186 ada 3 parsel ise Dedeoğlu ormanına bitişik olan orman parçasıdır.

184 ada 7 parsel 1987 yılında DEVLET ORMANI OLMASINA rağmen Beykoz Belediyesi ve İmar Planı yapan firma tarafından 13 ve 184 ada 14-15-16-17 parsel olarak ifraz edilmiş 14-15-16-17 parseller Beykoz Belediyesi adına tescil edilmiştir.

Daha sonrada 13 adada DEVLET ORMANI olarak bırakılan kısım da ifrazen yine ARSA VASFI ile tescil edilerek Maliye Hazinesi ve Beykoz Belediyesi tarafından Özel Mülkiyete konu edilmiştir.

Yapılan bu işlem Devlet Ormanının YOLSUZ tescille ÖZEL MÜLKİYETE KONU EDİLMESİ olup iptali zamanaşımına bağlı değildir, buradan tapu alanlar Medeni kanundaki iyi niyet ilkesinden de yararlanamazlar.

Bildiğiniz gibi 5831 Sayılı yasa kapsamında 184 ada 7 parselde Rüzgarlıbahçe’de kadastro çalışması yapılamamıştır. Bunun nedeni 184 ada 7 parselde yapılan 2/B çalışmalarının Beykoz Kadastro Mahkemesinde 1989/11 esas nolu dava nedeniyle derdest olması ve dava nedeniyle önceden yapılan 2/B çalışmalarının kesinleşmemiş olmasıdır. Sayın Mahkeme bu nedenle 5831 Sayılı Yasa kapsamında kadastro çalışması yapılmasına izin vermemiştir.

Bu yazı ekinde yer alan beş adet belgeyi inceleyince 184 ada 7 parselin HALEN HUKUKEN ORMAN ALANI olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.

BELGE 1 DE YERALDIĞI ŞEKİLDE;

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VALİLİĞİ ( DEFTERDARLIK ) MAKAMINA YAZDIĞI 07.09.1997 TARİH 32296 SAYILI YAZI İLE 184 ADA 7 PARSELİN ORMAN OLDUĞUNU VE BEYKOZ BELEDİYESİNE DEVRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI, ORMANIN ARSA VASFI İLE BELEDİYE ADINA TESCİLİNDEN YAKLAŞIK 40 GÜN ÖNCE BİLDİRMİŞTİR.

BELGE 2 DE YERALDIĞI ŞEKİLDE ;

MİLLİ EMLAK KONTROL BÜROSU BAŞKANLIĞI BEYKOZ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZDIĞI  01.09.1988 TARİH 673 SAYILI YAZIDA 184 ADA 7 PARSELİN ORMAN OLDUĞU VE 3290 SAYILI YASA KAPSAMINDA BELEDİYEYE ARSA OLARAK DEVRİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI VE BELEDİYE ADINA YAPILAN YOLSUZ TESCİLİN İPTALİ İLE MALİYE HAZİNESİ ADINA TESCİL EDİLMESİNİ TALEP ETMEKTEDİR.

BELGE 3 DE YER ALDIĞI ŞEKİLDE ;

BEYKOZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 09.09.1988 TARİHLİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK KONTROL BÜROSU BAŞKANLIĞINA YAZDIĞI YAZI İLE 184 ADA 7 PARSELİN ORMAN VASFINDA OLDUĞUNU, BU PARSELİN ARSA OLARAK BEYKOZ BELEDİYESİ ADINA TESCİLİNİN KENDİSİ TARAFINDAN YAPILMADIĞINI BU TESCİLİN BEYKOZ BELEDİYESİ VE İMAR PLANI YAPIM MÜTEAHİDİ TARAFINDAN YAPILDIĞINI İKRAR ETMEKTEDİR.

BELGE 4 DE YER ALDIĞI ŞEKİLDE;

İSTANBUL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YAZDIĞI 12.01.1988 TARİH 1489 SAYILI YAZI İLE 184 ADA 7 PARSELİN BELEDİYE ADINA YAPILAN TESCİLİNİN İPTALİ İLE İHYA SURETİYLE MALİYE HAZİNESİ ADINA TESCİLİNİ TALEP ETMEKTEDİR.

BELGE 5/A-B-C-D DE YER ALDIĞI ŞEKİLDE;

 AÇIKÇA 1989/11 ESAS NOLU DAVA DOSYASI NEDENİYLE 184 ADA 7 PARSELDE YAPILAN 2/B ÇALIŞMALARININ HALEN KESİNLEŞMEDİĞİNİ YANİ HUKUKEN 184 ADA 7 PARSELİN MAHKEME KARARINI VERİLİNCEYE KADAR HALEN ORMAN OLDUĞUNU İSPATLAMAKTADIR.

TÜM BU YAZIŞMALARDA VE İFRAZ İŞLEMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN NOKTA İSE ORMAN VASFI İLE MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI OLAN 184 ADA 7 PARSELE İLİŞKİN ORMAN İDARESİNE TEK BİR YAZININ YAZILMAMASI VE ORMANDA İNTİFA HAKKI SAHİBİ OLAN ORMAN İDARESİNİN BU KONUDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜN BİLE SORULMAMASIDIR.

Av. Belgin Dönmez tarafından, müvekkili olduğu Sait Paşa Devlet Ormanı eski tapu kayıt maliklerinin talebi üzerine Kavacık Medikal (Medistate), Gülsan A.Ş, Aras Kargo A.Ş, Abdurrahman Kopuz, Yamata firmaları aleyhine ORMAN ALANINDA YOLSUZ TESCİL nedeniyle pilot tapu iptal davaları açılmıştır.

Açılan bu davalar ve davaların gerekçesini oluşturan tarafınıza da ekte sunulan dilekçe ve kitapçık, Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek’e gönderilmiş ve 184 ada 7 parselde yapılan TESCİL, İFRAZ, PARSELASYON, İMAR PLANI İŞLEMLERİNİN YOLSUZ TESCİL oluşturmadığına dair Belediyenin elinde bilgi ve belge varsa sunulması, sunulacak belgelerin doğruluğu halinde açılan bu beş davanın geri çekilmek üzere gözden geçirileceği ve açılması gereken ikibine yakın davanın açılmayacağı bildirilmiştir.

Ancak binlerce Beykozlu’yu ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda Sayın Belediye Başkanı’ndan hiçbir geri dönüş olmamıştır.

Bu nedenle bu yazı kaleme alınarak Beykoz konusunda önemli kararlar alan ve uygulamanın önünü açan siz değerli Belediye Meclis üyelerinin görüşüne sunulmuştur.

Bu konuda bilgi almak isterseniz ya da 184 ada 7 parselde yapılan işlerin YOLSUZ TESCİL olmadığına dair tarafımıza bilgi ya da belge sunmak isterseniz aşağıda verdiğim iletişim adresinden tarafıma ulaşabilirsiniz.

184 ada 7 parsele ilişkin olarak tüm yazışmalara ilişkin belgeler Beykoz Belediyesinde bulunmasına, Sayın Yücel Çelikbilek’in daha önceki Belediye Başkanlığı döneminde 184 ada 7 parselde bulunan arsaları satması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde ceza almaktan Rahşan affı ile kurtulmuş olmasına rağmen HUKUKEN ORMAN ALANI olan alanda Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Mediestate isimli hastahanenin açılışını yaptırmaları inanılır gibi değildir.

Üstelik hastahane inşaatının yapımındaki esaslı hatalar ( sekiz kat ruhsat varken dokuz kat yapılmış, bodrum ve kat betonlarının binanın diğer kat yüklerini taşıyamayacak kadar kötü evsafta beton dökülerek yapıldığı yapı denetim firmasınca tespit edilmiş ) nedeniyle Kamuyu zarara uğratma suçuyla önceki Belediye Başkanı Muharrem Ergül ve halen Belediye Başkan yardımcısı olan Sayın Metin Torun Beykoz Sulh Ceza Mahkemesinde sanık sıfatı ile yargılanırken bu hastahanenin Sayın Başbakanımıza açılışının yaptırılmış olması, yolsuz tescil nedeniyle bu hastahane tapusunun iptali davası nedeniyle gündeme geldiğinde dikkat çekici bir husus olacaktır.

Ancak eminiz ki, Sayın Başbakanımız Beykoz’un  önceki Belediye Başkanının bu hastahane inşaatı nedeniyle kamuyu zarar uğratmak suçundan halen Ceza Mahkemesinde yargılandığını bilseydi ve şimdiki Belediye Başkanının bu alandaki arsa satışları nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve Rahşan affı ile ceza almadan kurtulduğunu bilseydi, bu hastahanenin DEVLET ORMANININ YOLSUZ TESCİLİ ile ARSA haline getirilen alana yapıldığını bilseydi , KISACA SAYIN BAŞBAKANIMIZ SAYIN MUHARREM ERGÜL VE SAYIN YÜCEL ÇELİKBİLEK’İN bildiklerini bilseydi bu hastahanenin açılışını yapmayacağı gibi, bu kanunsuz işlerin ivedilikle düzeltilmesi talimatını verirdi.

Bu arada kaçak yapılarla ilgili yaptığım şikayet üzerine, Albero isimli Vahit Paksoy’a ait kaçak showroom ile Beykoz Yapı Kontrol Müdürü Mahmut Gülbasar tarafından yaptırılan kaçak inşaata ilişkin olarak Kanuni hiçbir işlem yapmadıkları için Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, eski Belediye Başkanı Muharrem Ergül ve sekiz Belediye görevlisi hakkında İçişleri Bakanı tarafından soruşturma izni verilmiştir, soruşturma izni verilmesi kararının kaldırılması için Sayın Yücel Çelikbilek Danıştay’da dava açmıştır. İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay’ın soruşturma izni vermesi kararı bu yazı ekinde yer almaktadır.

SONUÇ  :

ORMAN VASFI İLE ile Maliye Hazinesi adına tescil edilen ancak YOLSUZ TESCİLE KONU EDİLEREK ARSA HALİNE GETİRİLEN 184 ada 7 parsel ve bundan ifrazlarla tevhitlerle oluşan parsellerde Belediye Meclisi kararı alınarak tahsis, satış işlemleri yapılması, kat karşılığı ihaleler yapılması inşaat ruhsatı ve iskan raporları verilmesi Türk Ceza Kanunundaki Ormanı işgal ve faydalanma suçunu oluşturmakta olup, orman suçları Af Yasaları kapsamına dahi alınmamaktadır. Bu nedenle bu yazı ve ekinde yer alan belge dosyasının Sayın Meclis üyeleri tarafından dikkatle incelenmesini öneririm.

TEMENNİ :

Mahmutşevketpaşa köyü 406 parsel 2/B niteliğindeki taşınmazda yer alan 20 yıl önce yapmış olduğum binaları, 5831 Sayılı yasa uygulaması başlamış olmasına rağmen 3091, 2886, 775 Sayılı Yasalar kapsamında yıkan, taşınmazı boş olarak Milli Emlak İdaresine teslim eden, tarafıma 16 yıl 6 ay 6 gün için 230.000.TL ecrimisil tahakkuk ettiren, bu ecrimisile rağmen 5831 Sayılı yasa kapsamında yapılan kadastro işleminde tarafımı zilyet bile kabul etmeden Maliye Hazinesi adına tescil uygulaması yaptıran, Milli Emlak Genel Müdürü Sayın H. Abdullah Kaya, Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı Sayın Aydın Ergünün ek dosya ile orman alanı olduğu ispatlanan ve yolsuz tescile konu edilen 184 ada 7 parselden üretilen parsellerde PLAZAKONDU DİKEN Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Anayasanın eşitlik ilkesi gereği tarafıma uyguladıkları kanunları, tarafıma uyguladıkları azim ve kararlılıkla uygulayarak PLAZAKONDULARI YIKMALARINI, ARAZİLERİ BOŞ OLARAK ORMAN İDARESİNE TESLİM ETMELERİNİ, BOŞ OLARAK TESLİM ALINAN ALANLARA ORMAN AĞAÇLARI DİKİLMESİNİ SAĞLAMALARINI ve PLAZAKONDUCULARA 16 yıl 6 ay 6 GÜNLÜK SÜRE İÇİN ECRİMİSİL TAHAKKUK ETTİRMELERİNİ CAN-I GÖNÜLDEN TEMENNİ EDERİM.

Cihangir Dönmez