Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

 2/B BARIŞ SÜRECİ VE DEPREM:

Bu yazıya kaynak oluşturan fikir Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktarın ‘’ 2/B arazilerde tüm vatandaşların hakkı var ‘’ şeklindeki kısa ancak gerçeği net olarak ifade etmesi nedeniyle son derece çarpıcı olan cümlesidir.

2/B arazilerin Kentsel Dönüşüme tabii tutularak toplumun hiçbir kesiminde gerginlik oluşturmadan toplumsal barışın sağlanabilmesi için  öncelikle  2/B arazilerin muhatapları kimlerdir sorusunun cevabını vermek gerekmektedir.

Bu nedenle bu makalede 2/B muhatabı olan bu gruplar ayrılmış ve her grubun altına o grup için önerilen çözüm kısa özet halinde yazılmıştır.

2/B ARAZİSİNİN DÖRT ANA MUHATABI VARDIR.

1.GRUP MUHATAPLAR:

A)1937 YILI ÖNCESİ TAPULU ARAZİSİ OLUP TAPULARI  3116 SAYILI YASA İLE YOKSAYILARAK DEVLET ORMANI HALİNE GETİRİLEN ANCAK DAHA SONRA BU  EVVELİYATI TAPULU OLAN ALANLARDAN 2/B NİTELİĞİ İLE ORMAN DIŞINA ÇIKARILANLAR

B)1945 YILINDAN SONRA 4785 SAYILI YASA İLE BEDEL ÖDENEREK YA DA BEDEL ÖDENMEDEN TAPULU ARAZİLERİ DEVLET ORMANI YAPILAN, ANCAK DAHA SONRA BU EVVELİYATI TAPULU OLAN ALANLARDAN 2/B NİTELİĞİ İLE ORMAN DIŞINA ÇIKARILANLAR

Tapularının hukuki değeri arazileri orman olduğu gerekçesi ile bedel ödenmeden ya da çok düşük bedel taksitle ödenerek ellerinden alınan vatandaşlarımızdır. Devlet bu tapuları alanlar orman olduğu için ve kamusal yararla orman olarak muhafaza etmek için bu vatandaşlarımızın ellerinden almasına rağmen bu orman alanlarını korumamış/koruyamamış orman örtüsünün yok edilerek 2/B arazisi niteliği haline gelmesine sebep olmuştur.

Bu arazilerin eski tapu maliklerinin hakları hiçe sayılarak, bu kez bu orman alanlarını kesen, ormanı yok edenlere satılması Adalet duygusuna ve Devletleştirme amacına uygun düşmemektedir.

Bu nedenle bu grupta kalan vatandaşlarımıza, eski  iptal edilen tapularının karşılığı olarak, arazi kırsal kesimde ise %20lik 2/B arazisi geri verilmeli, arazi Kentsel alanda ise TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesinde % 10 luk imalat verilmelidir.

 

2.GRUP MUHATAPLAR:

A)DEVLET ORMANI OLARAK BELİRLENEN ALANLARI AÇAN YADA AÇANLARDAN ZİLYETLİK DEVİR SENETLERİ İLE ALAN KENTSEL ALANLAR İÇİNDE KALAN GENELDE KAÇAK YAPI İLE  İŞGAL  EDEN İŞGALCİLER ( ŞEHİR MERKEZLERİNDE KALAN YERLEŞİM YERLERİ )

Bu grupta kalan vatandaşlarımıza arazi spekülasyonuna yol açmayacak şekilde, konut  ve işyeri ihtiyacını karşılayacak şekilde TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesinde % 10 luk imalat payı  verilmelidir.

 

B)DEVLET ORMANI OLARAK BELİRLENEN ALANLARI AÇAN YA DA AÇANLARDAN ZİLYETLİK SENET DEVİRLERİ İLE SATIN ALAN KIRSAL ALANLAR İÇİNDE KALAN VE HALEN TARIM YAPILAN ALANLAR (TARLA, BAĞ, BAHÇE VB)

Bu grupta kalan vatandaşlarımıza imara açılmamak kaydıyla işledikleri tarım arazileri düşük bedel ve uzun vadelerle satılmalıdır.

3.GRUP MUHATAPLAR:

A)ÖNCEDEN DEVLET ORMANI OLAN ANCAK YAPILAN AÇMALAR SONUCU ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN 2/B ALANLARINDA 20 YILLIK ZİLYETLİK SONUCUNDA GEREK KADASTRO GEREKSE HÜKMEN TESCİL EDİLEN TAPULARI ALAN ANCAK DAHA SONRA TAPULARI İPTAL EDİLEN YA DA İPTAL DAVALARI SÜREN 2/B ARAZİLERİ

Bu durumda olan vatandaşlarımıza tapuları bedelsiz olarak iade edilmelidir.

B) ÖNCEDEN DEVLET ORMANI OLAN ANCAK YAPILAN AÇMALAR SONUCU ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN 2/B ALANLARINDA HAZİNE ADINA TAPUY A TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARI DEVLETE BEDEL ÖDEYEREK SATINALANLARIN BULUNDUĞU ARAZİLER ( İHALE, ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA, ZEYTİNCİLİK KANUNU VB)

Bu durumda olan vatandaşlarımıza tapuları bedelsiz olarak iade edilmelidir.

4.GRUP MUHATAPLAR:

HAYATINDA HİÇ ORMAN ALANI AÇMAMIŞ, AÇILAN DEVLET ORMANLARINDAN TAPU İLE YA DA ZİLYETLİK OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE SATINALMA YAPMAMIŞ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

(GENEL ÇOĞUNLUK BİR KOOPERATİF DAİRESİ EDİNEBİLMEK İÇİN YILLARCA ÇALIŞMIŞ BİR DAİRE SAHİBİ OLMUŞ YA DA YILLARDIR ÇALIŞMASINA RAĞMEN BAŞINI SOKACAK BİR DAİRE SAHİBİ BİLE OLAMAMIŞ KANUNLARA SAYGILI TÜRK VATANDAŞLARIDIR )

Bu durumda olan vatandaşlarımız 2/B konusunda en haklı vatandaş grubumuzdur. Bu vatandaşlarımızın hakkını Maliye Hazinesi korumalıdır. Bu da kentsel dönüşüm projeleri ile Kamuya aktarılacak ciddi kaynaklarla gerçekleştirilebilir.

Bu konuda küçük bir örnek verecek olursak ;

İstanbul’un Çavuşbaşı, Hekimbaşı ve Kavacık bölgesinde yer alan 2/B arazilerin toplamı onyedimilyonmetrekaredir. Bu alanda uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm projesinde sağlanacak toplam ciro 100milyardolar olacaktır.

Bu 100 milyardoların % 10 luk kısmı eski tapu maliklerine, % 10 luk kısmı işgalcilere, % 20 lik kısmının TOKİ ye, % 60lık kısmının inşaat yapım firmalarına ayrılması halinde, Maliye Hazinesinin doğrudan sağlayacağı girdi 20milyardolar, vergiler ve istihdam yönünden sağlayacağı istihdam 20milyar dolar olmak üzere toplam 40milyardolardır.

Bu küçük prodüksiyonu tüm Kentsel Yerleşim alanında kalan 2/B arazilere şamil ettiğiniz zaman  dışa bağlı kalmadan ortaya büyük bir öz kaynak çıkmaktadır.

İşte bu kaynağın Kamu adına etkin kullanımı, ömründe hiç orman alanı işgal etmemiş vatandaşın haklarının korunması anlamına gelecektir.

Bu tarz bir uygulama, ülkemizin Van deprem felaketi ile bir kez daha ortaya çıkan deprem gerçeğinin, özellikle İstanbul’da beklenen büyük depremin  yıkıcı etkisinin akılcı ve finansmanı hazır bir modelle çözümü binlerce vatandaşımızın hayatını kurtaracaktır.

 

Cihangir Dönmez

25.11.2011