Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
 BEYKOZ DOĞA KOLEJİ-BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ-BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL ÇELİKBİLEK

İkinci Van depreminin acıları halen hissedilirken, binlerce kilometre uzaktaki ülkesinden depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım için gelen Japon vatandaşı Atsuski Miyazaki’nin ölümünün deprem değil ihmal sonucu oluşan bir cinayet olduğu köşe yazarlarınca ifade edilirken, olası İstanbul depremi tehdidine rağmen yine kamusal bir alan olan kaçak okul binası tüm Mahkeme ve SİT Kurulu kararlarına rağmen ısrarla Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek  tarafından ayakta tutulmaktadır.

Bahse konu kaçak okul binası DERESEKİ KÖYÜNDE YER ALAN BEYKOZ DOĞA KOLEJİ KAMPÜSÜDÜR.

Kısmen 2B niteliği ile Hazine arazisi üzerinde yer alan bu kaçak okul binası, aynı Van’da yıkılan BAYRAM oteli gibi cephesi süslü biçimde kaplanmış, eski ve kaçak yapılardan müteşekkildir.

Beklenen büyük İstanbul depremine rağmen, kaçak yapı olan bu okulda bine yakın talebeye eğitim verilmeye devam edilmektedir.

Duyarlı bir vatandaş olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kaçak yapıda hangi gerekçe ile eğitime izin verildiğini 4982 Sayılı Yasa kapsamında yazılı dilekçe ile sorduğumda,  tarafıma 11/11/2009 tarih ve 3368 sayı ile;

Bu okullar hakkında Milli Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde, kurum açılmasında istenen bilgi ve belgeler mevcuttur. Ancak bu bilgi ve belgeler ilgili kurumun kurucusu ya da kurucu temsilcisinin muvafakati olmadan tarafınıza gönderilmesi uygun görülmemiştir. Şeklinde cevap verilmiştir.

Bu cevap, ‘’Biz Milli Eğitim İdaresi olarak o okulun tapusunun olmadığını, inşaat ruhsatının olmadığını, iskân ruhsatı olmadığını, kaçak olduğunu biliyoruz, ancak bu duruma ilişkin bilgileri o kaçak yapılarda eğitim yaptıranlar istemedikçe size veremeyiz, bizim için özel sektör tarafından kaçak yapıda eğitim yaptırılmasında ve bu yolla para kazanılmasında hiçbir mahsur yoktur.’’ anlamına gelmektedir.

Bu kaçak yapılardan oluşan okulun yıkımı tarafımca defalarca dilekçe ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilekten talep edilmiş, bu taleplerim ciddiye bile alınmamıştır. Yücel Çelikbilek  hakkında bu kaçak yapıları yıkmadığı için tarafımca Beykoz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, uzun süren bir hukuki süreçten sonra Danıştay 1. Dairesi 2011/1287 esas ve 2011/1365 karar no ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eski Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül ve 12 Belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermiş ve kararın gereği için dosyayı Beykoz Cumhuriyet Savcılığına göndermiştir.

Tarafımca bu kaçak yapıların yıkılması için SİT Kuruluna başvurulmuş, SİT Kurulu 22.06.2011 tarih ve 3693 sayı ile bu kaçak yapının altı ay içinde ortadan kaldırılmasını, kaldırılmaması halinde ilgililer hakkında 2863 Sayılı Yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı konulu kararı almış ve bu kararı Beykoz Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine tebliğ etmiştir.

Tüm bunlara rağmen bu kaçak yapılar yıkılmış mıdır? Hayır, bu kaçak yapılar olası İstanbul depreminde içindeki bine yakın talebenin canını almak üzere şimdilik dimdik ayaktadır.

Üstelik Turkven isimli Türkiye menşeli yatırım kuruluşu bu kaçak yapılardan oluşan okula % 50 oranında ortak olmuştur. Tüm bu sarahatten haberdar olması gereken yatırım kuruluşu Turkvenin böyle bir okula ortak olması BU KAÇAK YAPILARIN BELEDİYECE YIKILMAYACAĞININ GARANTİSİDİR.

Vatandaşa çok düşük montanlı bir konut kredisi verirken bile, önce dairenin tapusunu ve inşaat ruhsatını görmek isteyen finans kurumlarının ORTAKLIK İÇİN MİLYONLARCA DOLAR SERMAYE KOYARKEN, OKULUN TAPUSUNU VE İNŞAAT RUHSATINI TALEP DAHİ ETMEMESİ ancak Turkven isimli yatırım kuruluşunun Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilekten  KAÇAK YAPININ YIKILMAYACAĞI KONUSUNDA özel garanti alması ile mümkün olabilir.

ŞİMDİ CEVAPLANMASI GEREKEN SORU ŞUDUR?

Bu kaçak yapılardan oluşan okul binalarının beklenen olası büyük İstanbul depremi neticesinde yıkılarak yüzlerce talebeye mezar olması durumunda, bu ihmalin aslında Sayın Başbakanımızın söylediği gibi cinayetlerin sorumlusu kim veya kimler olacaktır?

a)Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek           b)Beykoz Kaymakamı Aydın Ergün

c)Milli Emlak Genel Müdürü        d)Beykoz Milli Eğitim Müdürü

e)Doğa Koleji Sahipleri ve Yöneticileri      

f)Turkven isimli yatırım kuruluşu ortakları, yöneticileri veya yatırımcıları

g)Kaçak yapılarda kendi yavrularının eğitim almasına göz yuman veliler

h)Hiçbirisi

Şimdiye kadar olan depremlerde seçilen bir iki günah keçisi dışında hep  h)hiçbirisi  şıkkı geçerli olmuştur, bu yazı yukarıda sayılan kişilerin görevlerini yaparak beklenen büyük İstanbul depreminde bu kaçak yapılarda hiçbir yavrumuzun ölmemesi yada yaralanmaması için kaleme alınmıştır.

Tarafımca bir vatandaş olarak bundan sonra sürdürülebilecek hukuki süreç  ;

İlgi Danıştay 1. Daire kararı gereği  Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Muharrem Ergül ve diğer Belediye Çalışanları hakkında açılacak olan ceza davasına müdahil olarak katılarak işledikleri suç nedeniyle ceza almalarını sağlamak, İlgi SİT Kurulu kararı gereği kaçak yapıların kaldırılması için verilen 22.12.2011 tarihini bekleyerek , bu tarihte kaçak yapılar kaldırılmadıysa sorumlu kamu görevlileri ve kaçak yapının ilgilileri hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığına 2863 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan suç duyurusunda bulunmak ve kaçak yapıların yıkımı için Anayasamızın eşitlik ilkesi ve Çevre Kanunu 30. Madde gereği dava açmaktır.

SONUÇ VE TALEP :

Bu dilekçe ve eklerinin dağıtımlı olarak gönderildiği tüm görevlilerin ve ilgililerin olası İstanbul depreminde bu kaçak yapılarda evlatlarımızın hayatlarını kaybetmemeleri, yaralanmamaları için görevlerini hiçbir tereddüte düşmeden yerine getirmelerini saygılarımla arz ve talep ederim.

Cihangir Dönmez