Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
 2B ARAZİLERİN SATIŞ ŞARTLARI:

1)KİMLER HAK SAHİBİ OLARAK KABUL EDİLECEK?

Güncelleme listelerinde ve kesinleşen kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak belirlenenler hak sahibi olarak kabul edilecekler.(Kadastro Mahkemesinde devam eden davalar için davanın kesin sonucu beklenecek)

2)HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN BAŞVURU YAPACAK?

Hak sahibi satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmek şartıyla Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde İdareye başvuracak

3)BAŞVURUDA ESNASINDA PARA ÖDENECEKMİ?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde İKİBİN TÜRK LİRASI, dışında olan yerler için BİN TÜRK LİRASI ( Bu bedel taşınmazın satış bedelinden mahsup edilecek)

4)SATIŞ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Belirlenen rayiç bedelin % 70 İ SATIŞ BEDELİ OLACAK, BU BEDELİN Peşin ödenmesi halinde % 20 ilave indirim yapılacak

5)100.000.TL RAYİÇ BEDELİ KABUL EDİLEN 2B ARAZİNİN SATIŞ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK ?

100.000TL rayiç bedel X % 70 = 70.000. TL VADELİ ÖDEME

70.000.TL vadeli ödeme x %20 peşinat ıskontosu= 56.000. TL PEŞİN ÖDEME

6)VADELİ ÖDEME SEÇENEĞİNDE VADELER NEDİR?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde % 20 peşinat bakiye 3 yıl altı eşit taksitle FAİZSİZ

Dışında olan yerlerde % 20 peşinat bakiye 4 yıl sekiz eşit taksitle FAİZSİZ

7)PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENECEK?

İdare tarafından yapılacak ödeme tebligatından sonra en geç iki ay içinde

8)TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Vadeli ödemede taksitlerin süresinde yatırılamaması halinde Tapu hakkı ödeme süresi içinde (Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 3 yıl, dışında 4 yıl ) düşmeyecek ancak, ödenmeyen kısma amme alacaklarına uygulanan kanuni faiz uygulanacak

9)AYRICA ECRİMİSİL ÖDENECEKMİ, ÖDENEN ECRİMİSİLLER NE OLACAK? Ecrimisil alınmayacak alınmış olan beş yıl geriye dönük ecrimisil satış bedelinden düşecek, ecrimisilin satış bedelini geçmesi halinde ecrimisil iadesi yapılmayacak

10)HAK SAHİBİNE SATILMASI GEREKEN 2B TAŞINMAZ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLDİYSE, KAMU HİZMETLERİNE AYRILDIYSA VEYA BU AMAÇLA KULLANILIYOR İSE, ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYORSA VEYA MALİYE BAKANLIĞI BU TAŞINMAZA SUNMAZSA HAK SAHİBİNİN DURUMU NE OLACAK?

Bu halde hak sahibi isterse bu taşınmazın yerine hak sahibi olduğu taşınmazın rayiç değerine eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içinde bulunan taşınmazın doğrudan satışı teklif edilecek, hak sahibi bu teklifi kabul etmezse doğrudan satış hakkından yararlanamayacak, başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek, dava açamayacak.

KANUNUN UYGULANMASI:

HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ: Hak sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, imzası, fotoğrafı ve nüfus bilgilerini içerecek şekilde İdarece düzenlenecek. Bu hak sahipliği belgesi idarece yazılı olarak tapu idaresine bildirilecek. Tapu iadresi tarafından devir vadeli satışlarda ipotek tapu siciline resen tescil edilecek.

Cihangir Dönmez Şubat/2012

www.2barazi.com