Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 


2B YASASI VE MAZBUT VAKIFLAR

 

Vakıflar Osmanlı döneminden beri ağırlıklı olarak İslam Dini esasları kapsamında hayri hizmetler gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve faaliyet göstermiş olan kurumlardır.

Tek Parti  döneminde mülhak olan bu Vakıflardan birçoğuna Tekke ve zaviyeleri kapattık Vakfınızın hayri hizmeti kalmadı gibi bir gerekçelerle  el konulmuş vebu Vakıflar  mazbataya alınmıştır.

Daha sonra Tek Parti  döneminde çıkarılan 4785 Sayılı Yasa ile yüzyıllardan beri bu Vakıflara ait olan tapulu alanlar, Orman oldukları gerekçesi ile Devletleştirilmiş ve bu Vakıflar mal varlıklarından yoksun edilerek  kadük hale getirilmiştir.

Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı da bu Vakıflardan bir tanesidir. Merhum Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Üsküdar da yer alan Özbekler tekkesini yaptırmış ve mülkü ile birlikte Nakşibendi tarikatına bağışlamıştır.

Üsküdar da yer alan Nalçacı Halil Camii de bu Vakfın hayratlarındadır. Sayın Başbakanımız restore edilen bu Camide yaklaşık iki ay önce Cuma namazını eda etmiştir.

Vakfın en büyük malı Çavuşbaşı Çiftliğidir, 3575 hektar alanlı olarak 4785 Sayılı Yasa ile Tek Parti  döneminde devletleştirilmiştir. Bu Devletleştirme işleminden sonra 1744 yılından beri Vakıf malı olarak ayakta kalan orman alanı işgale ve kıyıma uğratılmış, 1250 hektar orman alanı 2/b statüsü ile orman vasfını kaybetmiştir.

2/B yasa düzenlemesinde Türkiye genelinde elde edilecek olan satış hasılatının % 3 e kadar olan kısmı Bakanlar Kurulu kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek, Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu kaynakla el konulan mazbut Vakıf ormanlarından 2/B ile orman dışına çıkarılan kısımlar karşılığı ilgili mazbut Vakfa gelir getirecek taşınmaz satın alacaktır.

Bu maddenin 2/B yasasına eklenmesi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç beyin talep ve iradeleri ile gerçekleşmiştir.

1744 yılında kurulan yüzlerce yıl ayakta olan, ancak Tek Parti  döneminde el konulan, sonra tapulu malı olan Çavuşbaşı Çiftliği orman olduğu gerekçesi ile elinden alınan Vakıf, 2012 yılında yapılan bu düzenleme ile tekrar hayri hizmetlerini yerine getirebileceği gelire kavuşacaktır.

VAKFIN TÜM HAYIR DUALARININ bu manevi ve hayırlı icraatları ile Vakfın kurucusu Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşanın ruhunu şad eden Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin ve Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç beyin üzerlerine olmasını diliyorum.

Cihangir Dönmez

19.04.2012