Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
 2B ARAZİ KANUNUNDA YER ALMASI UNUTULAN DÖRT KELİME VE SEBEP OLACAĞI BİNLERCE DAVA:

 

‘’YA DA AKDİ HALEFLERİNE’’

Bu masum dört kelime bedelsiz iadeye tabii 2B arazilerde binlerce yeni davaya yol açacak, tam sorun çözüldü derken binlerce vatandaş birbirleriyle davalık olacaktır.

Tapu malikinin KANUNİ HALEFİ mirasçılarıdır, AKDİ HALEFİ ise bir akitle ( gayrimenkul Satış Vaadi senedi ) bu taşınmazı tapu malikinden ya da onun kanuni mirasçılarından bu taşınmazı satın alanlardır.

6292 Sayılı Kanunun

2/A veya 2/B belirtmelerinin terkini ve iade edilecek taşınmazlar başlıklı

MADDE 7-(1)-a) şıkkında

Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan tapularda iade;

‘’bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına iade edilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

 

MADDE 7-(1)-b) şıkkında

Özel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan tapularda ise iade;

‘’Önceki maliklerine veya kanuni ya da akdi haleflerine bedelsiz olarak iade edilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi Kanun koyucu aslında iptal edilen tapular için KANUNİ YA DA AKDİ HALEFLERE BEDELSİZ İADEYİ ÖNGÖRMÜŞTÜR.

Ancak kanunu hazırlayan bürokratlar kanunun 7 (1) b)şıkkında yer alan YA DA AKDİ HALEFLERİNE ibaresini, 7(1) a) şıkkına koymayı unutmuşlardır.

Kanun bu şekilde çıktığı için uygulama yönetmeliğinde de aynı teknik hata zorunlu olarak sürdürülmüştür.

Yasa tasarısı ortaya çıktığında bu yanlış ve eksik durum tarafımca defalarca İlgili bürokratlara yazılı olarak bildirilmiştir. Ancak bu uyarılarım ilgili bürokratlarca dikkate bile alınmamıştır.

Bu nedenle açılacak olan binlerce davanın Adliye Teşkilatını meşgul etmemesi için ilgili Kanun ve Yönetmelikte unutulan YA DA AKDİ HALEFLERİNE ibaresi yerine eklenmelidir.

Hukukçu

Cihangir Dönmez