Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
 2B ARAZİLERİN ALIMI İÇİN NEDEN İSTENEN SEVİYEDE MÜRACAAT YOK?

Uzun yıllardan beri satışı konusunda kanun beklenen 2b arazilere ilişkin kanunun çıkmış olmasına, uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmiş olmasına rağmen satın alma talebiyle hak sahipleri tarafından yapılan müracaatlar beklenen talebin çok altında gerçekleşiyor.

Bunun nedeni, Maliye Bakanlığı tarafından satış bedelinin ne olacağının bu taşınmazı satın almak için müracaat eden hak sahibine bile bildirilmemesidir.

Taşınmazı satın alıp almamaya karar verecek vatandaş için birinci öncelik satış fiyatının ne olacağıdır. Vatandaş bu taşınmazı satın alıp alamayacağını, satın alacaksa vadelimi yoksa peşin mi alacağına ancak taşınmazın bedelini bilirse karar verebilir.

Diğer yandan bu rayiç bedellerin ilan edilmemesi nedeniyle ve ortalarda dolaşan ‘’rayiç fiyatlar inanılmaz yüksek Maliye Bakanlığı bu nedenle fiyatları açıklamıyor, vatandaş yazılı olarak müracaat ettikten sonra bu fiyatları açıklayacak’’ şeklindeki söylentiler fırsatçıların işine yaramakta ve vatandaş taşınmazı satın alamayacağını düşünerek hak sahipliğini düşük bedellerle devretmeye çalışmaktadır.

Bu süreç spekülatörlerin haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet vermektedir.

6292 Sayılı Kanun satışa konu taşınmaz proje alanına dâhil edilecekse ilgili idareler için 90 günlük bir müracaat süresi tanımıştır. Bu süre temmuz ayının sonunda dolmaktadır.

Proje alanı kapsamına alınan taşınmazlar hak sahiplerine doğrudan satılmayacak, ilgili idareye emlak vergisi değeri üzerinden devredilecektir.

Maliye Bakanlığı beklenen seviyede gitmeyen 2b arazi alım müracaatlarını arttırmak için 1000/2000 Liralık müracaat ücretinin başvuru ile birlikte ödenmesi uygulamasından vazgeçmiş ve müracaatın yazılı olarak yapılmasından sonra, müracaat ücretinin 30 Ekim tarihine kadar yatırılması için süre vermiştir.

Ancak bu uygulama daha önce başvuru ücretini peşin yatıran vatandaşlar aleyhine haksız durum yaratmış, buna rağmen 2B arazi satın alma müracaatlarınında beklenen oranda artmasını sağlayamamıştır.

Maliye Bakanlığından vatandaşın beklentisi zaman geçirmeden PROJE ALANI MÜRACATI yapılan taşınmazları (Doğrudan hak sahibine satılmayacak olan taşınmazlar ) ve VATANDAŞA DOĞRUDAN SATIŞA ESAS ALINACAK OLAN RAYİÇ FİYATLARI KAMUOYUNA AÇIKLAMASIDIR.

Hukukçu

Cihangir Dönmez