Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
BURSA DOĞANKÖY’DE YAPIMI PLANLANAN 1.388 YATAKLI BURSA ŞEHİR HASTANESİ ARSASININ DEVLET ORMANI DEĞİL BİTİŞİKTE YER ALAN ÖZEL ORMANIN BİR PARÇASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.


          Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin katılımıyla imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan 1.355 yataklı Bursa Entegre Sağlık Tesisinin yapılacağı Doğanköy 21 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu arsa Bursa Doğanköy Tüzel Kişiliği adına mera vasfıyla tapuda hükmen tescilli iken, önce usulsüz bir işlemle mera olan tescili ORMAN olarak değiştirilmiş ve sonra da Entegre Sağlık Tesisi yapılması amacıyla Orman İdaresince Sağlık Bakanlığına tahsisi konusunda ön izin verilmişti. Orman İdaresi bu taşınmaza bitişik olan Mihri Hatun Özel Orman sahiplerine 2010 yılında bir tapu iptal davası açmıştı. Bu dava da orman idaresinin iddiası Özel Ormanın Devlet Ormanına bitişik olduğu bu nedenle özel orman vasfı taşımadığı ve Devlet Ormanı olarak tescil edilmesi gerektiği şeklindeydi. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu Orman idaresince Devlet Ormanı olduğu iddia edilen ve Entegre Sağlık Tesisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilen taşınmazın aslında Devlet Ormanı değil Özel Ormanın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda yer aldığı üzere hem tapu kayıtları hem de 1953 tarihli Orman Bakanı imzalı özel Orman Hususileştirme Kararı Bakanlık Olur’undaki sınırlara göre bu taşınmaz Devlet Ormanı değil, Özel Ormanın bir parçasını oluşturuyor. Orman İdaresi adeta Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu Entegre Sağlık Tesisi yapılacak taşınmazın özel ormanın bir parçası olduğunun ortaya çıkması sonucu hem 1.000 dönümlük bu taşınmazı kaybedecek, hem de bitişik alanda yer alan yaklaşık 900 dönümlük alan Devlet Ormanına değil kendi özel orman parçasına bitişik olduğu için tapusu iptal edilmeyecek ve özel orman olarak kalacak. Üstelik bu dava nedeniyle Bursa Şehir Hastanesinin yapılacağı Doğanköy 21 parsel numaralı arsanın tapu kaydı üzerinde Sayın mahkemece konulan davalıdır şerhi mevcuttur. Özel

Orman sahipleri kamu yararı amacıyla Sağlık Tesisi yapılacak alandan, idarelerce kendilerine karşı açılan haksız davadan feragat edilmesi karşılığı vazgeçmeye hazır olduklarını, yazılı dilekçe ile Maliye Hazinesine ve Orman İdaresine bildirmişler ancak bu talepleri ilgili idarelerce reddedilmiştir. Sağlık Bakanlığının bu hastane inşaatı işini ve işletmesini Rönesans Holdinge verdiği, Rönesans Holdingin WEB sitesinden Sağlık Yatırımlarımız başlığı altında ilan edilmiş durumda. Devlet ormanı olduğu iddia edilen yerin Özel Orman çıkması bu Sağlık yatırımını iki yönden etkileyebilir. Birincisi bu Hastaneye finansman sağlayacak olan kurumlar, Hastanenin yapılacağı alanın Özel Orman olduğu konusundaki ciddi bilgi ve belgelerle ve tapusunda davalıdır şerhi ile devam eden davaya rağmen bu yatırım için finansman sağlayacaklar mı? İkincisi bu davaya rağmen, bu arsa üzerine Entegre Sağlık Tesisi yapılır ve davayı Özel Orman Sahipleri kazanırsa, Özel Orman sahiplerine kirayı kim ödeyeceğidir? Rönesans Holding mi, Sağlık Bakanlığımı, Orman Bakanlığımı ? Çünkü Orman Kanunu gereği Özel Ormanlar Kamulaştırılamıyor, ancak verilen izin karşılığı Özel Orman Maliklerine yıllık kira ödenebiliyor. Yatırım bedeli yaklaşık birmilyonlira olan bu yatırımın yıllık arsa kira bedeli % 3 olarak hesaplandığına göre Özel Orman Sahiplerine yıllık otuzmilyonlira bir kira bedeli ödenmesi gerekebilir.


Cihangir Dönmez 02.06.2014