Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
BANK ASYA GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ BULUNDUĞU ALAN MARAŞ MUTASARRIFI ABDULLAH PAŞA VAKFINA MI AİT?

        Ümraniye’de Bank Asya, Ümraniye Carrefour, Ant Akasya, Akasya Park AVM projelerinin bulunduğu alanın tamamının aslında Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfının malı olduğu, ancak yolsuz tescille Yusuf İzzettin’e oradan da varisleri Osmanoğlu ailesi ( Şükriye ve Mihrişah Osmanoğlu) adına geçtiği, sonrada Osmanoğlu ailesinin arazilerinin satışına aracılık eden Ali Katırcıoğlu adına geçtiği ortaya çıktı. Ali Katırcıoğlu ile yapılan ve internette yayınlanan söyleşilerde,     Ali Katırcıoğlu Sultan Aziz’in arsalarını pazarlayan işadamı olarak adlandırılmaktadır. Ali Katırcıoğlu bu söyleşilerde yer alan  ‘’ Ben onların mirasçısı olsam bana bu kadar çok mal kalmazdı.’’ şeklindeki ifadesi ile bu konuyu açıklıkla anlatmaktadır.

Gülen cemaatinin en önemli finansörlerinden olduğu iddia edilen Ali Katırcıoğlu’nun bu arazileri aldıktan sonra üzerinde Bank Asya’nın da kiracısı olduğu muhtelif binalar yaptığı, en son olarak bu araziler üzerinde Ant Yapı ünvanlı firma ile anlaşarak 617 daire, ofis blokları, alışveriş merkezinden oluşan Ant Akasya ve Akasya Park AVM adında milyar dolarlık bir inşaat projesi başlattığı öğrenildi.

Hekimbaşı Çiftliğine ilişkin gerçekler Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı, Vakıf evlatlarının açtıkları Hekimbaşı 3 nolu haritada devam eden davaya sunulan bilirkişi raporu sonucu ortaya çıktı.Bu rapora göre Hekimbaşı Çiftliğinin ilk tapu kayıtları Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfına ait, Vakıf malları satılamıyor, ancak kiraya verilebiliyor. Veliaht Yusuf İzzettin bedel ödemeden bu Çiftliğe  ve Çavuşbaşı Çiftliğine el koyuyor ve kendi adına tescil ettiriyor. Vakfın o zamanki mütevellisi Fatma Melek Hanım dava açıyor ve Çavuşbaşı Çiftliğini Yusuf İzzettin’in elinden kurtarıyor ancak dava devam ederken Yusuf İzzettin Hekimbaşı Çiftliğini ikinci bir temessük senedi ile ayırıyor ve adına tescil ettiriyor. Bu konudaki tüm bilgi ve belgeler Hukukçu Cihangir Dönmez tarafından düzenlenen  www.cavusbasiabdullahpasavakfi.com adresinde yer alan web sitesinde yayınlanmaktadır.

     Bu taşınmazların tamamının aslında Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı adına tescil edilmesi gerekiyor. Vakıf malları zilyetlikle edinilemediği gibi, bu taşınmazların Vakıf adına tescili için dava açılması için zaman aşımı süreside uygulanmıyor. Hukuki olarak Osmanlı hanedanı ancak para ödeyerek satın aldıkları malları miras olarak varislerine bırakabildiler, bedelini ödemedikleri malların ise 431 Sayılı Kanun gereği Maliye Hazinesi adına intikal etmesi gerekiyor. Bu yönüyle de bu taşınmazların Vakıf adına tescili mümkün olmazsa, hanedan tarafından bedel ödenerek satın alınmadığı için Osmanlı Hazinesi malı sayılması ve 431 Sayılı yasa kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Hazinesi adına tescili gerekiyor.Hukukçu Cihangir Dönmez bu konudaki tüm belge ve bilgileri toplayarak bu taşınmazların Maliye Hazinesi ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescili amacıyla ilgili makamlara 13.10.2014 tarihinde 1905 Sayılı Yasa kapsamında yazılı olarak başvuru yapmıştır.

 

CİHANGİR DÖNMEZ 16.10.2014