Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

BEYKOZ KAVACIK DEDEOĞLU ÖZEL ORMANININ DEVLET ORMANI OLARAK TESCİLİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA HUKUKÇU CİHANGİR DÖNMEZ TARAFINDAN DAVA AÇILDI.

2.000.dönüme yakın alanlı, Yüksel İnşaat ve Yüksel Holdinge ait Dedeoğlu Özel Ormanının tapusunun iptali ile Devlet Ormanı olarak tescilinin sağlanması amacıyla İdare mahkemesinde dava açıldı.

Bu davanın açılma gerekçesi ise aşağıdaki şekilde;

 ‘’ Orman Kadastrosu Ve 2B Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Ve 14. Madde hükümlerine göre bir yerin özel orman olabilmesi için Devletleştirme dışında bırakıldığı veya özel orman hususiyeti verildiği tarihte Devlet Ormanına bitişik olmaması gerekir.

Dedeoğlu Özel Ormanı hem Devletleştirme dışı bırakıldığı zaman hem de şimdi bir taraftan Karlıtepe Devlet Ormanına diğer taraftan Sait Paşa Devlet Ormanına bitişiktir. Devlet ormanına bitişik olan ormanlar özel orman olarak hususiyet kazanamazlar, devlet ormanı olarak tescil edilirler.

Bundan başka Dedeoğlu özel ormanının tapusunun iptali ile devlet ormanı olarak tescili için önemli iki gerekçe daha vardır.

Bunlardan birincisi bugün Çubuklu Vadi Sitesinin inşa edildiği Dedeoğlu Özel Ormanından orman dışına çıkarılan 238 ada 2 parselin DEVLET ORMANI VASFIYLA MALİYE HAZİNESİ ADINA TESCİLİ konulu dava açılmamakla kesinleşmiş kadastro komisyon kararı, parselin tapu işlem dosyasının içinde yer almaktadır. Maliye Hazinesinin bu kesinleşmiş kadastro komisyon kararının infazını talep etmesi halinde bu alan devlet Ormanı olarak tescil görecektir.

İkincisi ise Dedeoğlu Özel Ormanı Mahkeme kararı ile değil yetkisi olmadığı halde Orman İdaresince Devletleştirme dışında bırakılmıştır. Orman idaresinin herhangi bir ormanı 4785 sayılı yasa ile devletleştirme dışında bırakma yetkisi yoktur.( Orman İdaresi ancak şartları mevcutsa yani özel orman devlet ormanına bitişik değilse 5658 sayılı yasa ile özel orman hususiyeti tanıyabilir.)

4785 Sayılı Yasayla Devletleştirilerek DEVLET ORMANI VASFINI ALAN bir özel ormanın devletleştirme dışında bırakılabilmesi için özel orman malikleri tarafından Devletleştirme işlemine karşı dava açılmalı ve devletleştirme dışında bırakılma işlemi ancak mahkeme kararı ile olmalıdır. Bu ormana bitişik Saip Molla Özel Ormanı Mahkeme kararı ile Devletleştirme dışında bırakılmıştır.

Tüm bu açık hukuki durum belgeleri ile birlikte Maliye Hazinesi v e Orman İdaresi bürokratlarının bilgisine sunulmasına rağmen bu bürokratlarca Dedeoğlu Özel Ormanı hakkında tapu iptal davası açılmamıştır. Bu nedenle tarafımca bu dava açılmıştır.

Konunun emsali Bursa Mihrihatun Özel Ormanında yaşanmaktadır. Maliye Hazinesi ve Orman Bürokratları Mihrihatun  özel ormanının Devlet Ormanına bitişik olduğu, Devlet Ormanına bitişik özel orman olmayacağı iddiası ile tapu iptal davası açmışlardır. Bu davaya yazılı olarak verdikleri dilekçede davalarını Orman Kadastrosu Ve 2B Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Ve 14. Madde hükümlerine dayandırdıklarını beyan etmektedirler.

Bu özel ormanın bitişik olduğu alanın Devlet Ormanı değil Özel ormanın bir parçası olduğu Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkmış olmasına rağmen, ilgili idareler bu davayı ısrarla sürdürmektedirler.

Maliye ve Orman Bürokrasisinin hukuki olarak eşit durumda bulunan iki özel ormana karşı aynı kanunu, aynı yönetmeliği uygulama, uygulamama şeklindeki tutumları Anayasanın Eşitlik İlkesinin açık ihlali anlamına gelmektedir. Diğer yandan Bursa’da yer alan özel ormanın sahiplerinin ikisi seksen yaşın üzerinde beş hanım olması, İstanbul’da yer alan Dedeoğlu Özel Ormanının sahibinin bir holding olması ilgili bürokratların uygulamayı kanuna, yönetmeliğe  göre değil özel ormanın sahibine göre yaptıkları konusunda şüphe doğurmaktadır.

Dedeoğlu özel ormanının bir kısmında Çubuklu Vadi Evleri adı altında 120 villa yapılmış olması, Dedeoğlu özel ormanın kalanında bine yakın villa yapımının planlandığının inşat firması tarafından basına açıklanmış olması, Beykoz’un merkezindeki bu son yeşilin ağır bir betonlaşmaya dönüşeceğini göstermektedir.

Bu nedenle aslında Devlet ormanı olarak tescil edilmesi gerekirken yolsuz tescil ile özel orman olarak tescil edilen yaklaşık 2000 dönümlük bu alana ilişkin tapu iptal davası açılarak bu ormanın olması gerektiği gibi DEVLET ORMANI YAPILMASI konusunda hem siyasetçilerin, hem Beykoz halkının, hem de İstanbul halkının duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum.’’

 

Cihangir Dönmez Ekim 2014