Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

BURSA ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDEKİ HUKUKİ ENGEL KALKIYORMU?

 Bilindiği üzere Rönesans Holding tarafından 1.355 yataklı Bursa Entegre Sağlık Tesisi ve Bursa Şehir Hastanesinin yapılacağı Doğanköy’deki arsa ile ilgili olarak, Bursa 1. İdare Mahkemesi Orman Bakanlığınca Sağlık Bakanlığına yapılan tahsis işlemini geçen Ağustos ayında iptal etmişti.

Orman idaresi bu işlemin yürütmesinin durdurulması amacıyla Danıştay’a başvurmuştu.

Tahsis işleminin İptaline bu araziye bitişik olan özel orman sahiplerine orman idaresince açılan tapu iptal davası yol açmıştı. Özel orman sahiplerinin müvekkili olan Avukat Belgin Dönmez bu konuda basına “Mahkeme iptal kararına gerekçe olarak da mülkiyetteki ihtilafı gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğü ile davacılar arasında mülkiyete ilişkin süren davaların neticelenmeden böyle bir tahsisin gerçekleşmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. İlk olarak Orman Bölge Müdürlüğü yıllar önce müvekkillerimiz hakkında dava açtı. Müvekkillerimiz de buna karşılık tapu iptal davaları için mahkemelere başvurdular. Müvekkillerim, ‘Biz hastane yatırımına engel olmak istemiyoruz. Siz bizim hakkımızda açtığınız davaları geri çekin, biz de tahsis için verilen ön izin davasını geri çekelim. Oradaki tüm mülkiyet haklarından feragat edelim’ diye uzlaşma talebinde bulundu. Fakat Orman Bölge Müdürlüğü, bizim bu talebimizi geri çevirince ortaya bu sonuç çıktı.” şeklinde bir demeç vermişti.

Orman İdaresince Özel Orman sahipleri aleyhine açılan tapu iptal davasının Mahkemece 07.11.2014 tarihinde verilen kararla reddedilmesinden ve tapu kayıtlarında bulunan ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasından sonra Avukat Belgin Dönmez müvekkilleri ile durumu tekrar değerlendireceklerini, Orman İdaresi aleyhine açtıkları davalardan feragat ederek, Bursa Şehir Hastanesi yatırımı önündeki hukuki engelleri kaldırmayı planladıklarını belirtti.

Zaten davaların açılmasındaki temel amacın hastane yatırımını engellemek değil, müvekkillerine karşı açılan haksız davadan orman idaresinin vazgeçmesi olduğunu belirten Av. Dönmez, Orman idaresince aleyhlerine açılan davayı kazandıklarını ve tapu kayıtları üzerindeki ihtiyati tedbirler kaldırıldığı için hukuken amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde Bursa Şehir hastanesinin önündeki hukuki engellerin kalkarak, Hastane yatırımın devam edebilmesi yönünde büyük bir ümit belirdi.

 

Cihangir Dönmez

Kasım/2014