Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

 Milli Emlak İdaresince Ümraniye  İnkilap,Topağacı,Kazım Karabekir, Dumlupınar,Elmalıkent mahallelerinde bulunan ve dava konusu olan alanda yer alan 6.000 yakın 2/B parseline ilişkin olarak derdest dava nedeniyle
2/B arazilerinin üzerindeki vatandaşlara satış işlemleri durduruldu.

 

Eski tapu kayıtlarında 3 harita nolu taşınmaz olarak geçen alanda Toplu Konut Holding ( Eczacıbaşı ortaklığı) tarafından hazine aleyhine açılan ve Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa Vakfı Vakıf evlatlarının da müdahil olarak katıldığı davada tapu kayıtlarına konulan davalıdır şerhine rağmen bu taşınmazlar Milli Emlak İdaresince üzerindeki vatandaşlara satışa açılmıştı.

 

Bu nedenle bazı vatandaşlar bedel ödeyerek tapu almışlar, bazı vatandaşlar müteahhitle anlaşarak yerlerini kat karşılığı vermişler, devlete ödenecek bedeli müteahite yatırtmışlar,  bazı vatandaşlar ise haklarını üçüncü şahıslara satmışlardı. Ancak vatandaşların büyük kısmı da derdest davadan haberdar oldukları için Maliyeye para yatırmamışlardı.

 Milli Emlak Genel Müdürlüğü yapılan bu hatanın  ( taşınmazların üzerinde bulunan davalıdır şerhine ve derdest davaya rağmen taşınmazların satışa açılması) farkına varınca 15 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Defterdarlığına bir yazı göndererek satış işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

 İstanbul Defterdarlığı şu anda henüz para yatırmamış olan vatandaşlara tebligat yaparak satış işlemlerinin dava nedeniyle durdurulduğunu bildiriyor, Defterdarlık  muhtemelen de para yatıran vatandaşlara da paralarını iade ederek tapu işlemlerini iptal edecektir.

 Taşınmazların davalı olması nedeniyle bu alanın mülkiyetine ilişkin son kararı Sayın Mahkeme verecektir.

Davaya konu alanda yer alan taşınmazların genel dağılımı şu şekildedir;

 

Mahalle adı                          Parsel Sayısı                         Yüzölçüm

İnkilap                                         1080                             300.524.m2

Topağacı                                       345                             105.170.m2

Kazımkarabekir                          1632                             418.799.m2

Dumlupınar                                 1004                            306.975.m2

Elmalıkent                                   1843                            543.919.m2

Genel toplam                        5.904 parsel               1.675.387.m2

 

Satışların durdurulması tamamen dava nedeniyle özel bir uygulama olup, davalı kısım dışında kalan vatandaşları etkilemeyecek.  Aşağıda dava konusu 3 harita nolu taşınmazda yer alan ancak 5831 sayılı yasa kapsamında yapılan kadastro uygulaması sonucu muhtelif ada ve parsellere ifraz edilen taşınmazların tam listesi yer almaktadır.

 

 İNKILAP MAHALLESİ: 2434 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2435 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 2436 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2437 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 2438 ADA 1 PARSEL, 2439 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 2440 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1041 PARSELLER, 2441 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2442 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 2443 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 2444 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 2445 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2446 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2447 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 2448 ADA 1-2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 2449 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2450 ADA 1 PARSEL, 2451 ADA 1 PARSEL, 2452 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43  11 15-4647-48-49-50-51-52 PARSELLER, 2453 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36- 37-38-39-40 PARSELLER, 2454 ADA, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 2455 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 2456 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 PARSELLER, 2457 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 PARSELLER, 2458 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 2459 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 2460 ADA 1-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.-17-18-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 2461 ADA 1-2.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 2462 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 2463 ADA 1-2 PARSELLER, 2464 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 2465 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 2466 ADA 1-2-3 PARSELLER, 2467 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 2468 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 2469 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 2470 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-31-32-33-34-35 PARSELLER, 2471 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 2472 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2473 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 2474 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 2475 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-104 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER,2476 ada 1-2-3-4-576-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 2477 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 2478 ADA 1-2-3 PARSELLER, 2479 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2480 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 2481 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32:33-34 PARSELLER, 2482 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 2483 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-174 8-19-20-21 PARSELLER, 2484 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-104 1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 PARSELLER, 2485 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 2486 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 2487 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22 PARSELLER, 2488 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 2489 ADA 1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20 PARSELLER, 2490 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-I0-11-12-13-14-15-16 PARSELLER, 2491 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2492 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 2493 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 PARSELLER, 2494 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2495 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 2496 ADA 1-2-3-4--5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 2497 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2498 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 2499 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2500 ADA 1-2 PARSELLER, 2501 ADA 1-2-3 PARSELLER, 2502 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 2503 ADA 1-2-3-4-5-6--7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 2504 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 2505 ADA 1 PARSEL, 2506 ADA 1 PARSEL, 2507 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 2508 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 2509 ADA 1-2-3-4-14 PARSELLER,2510 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9 PARSELLER, 2511 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 2512 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 -15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 2513 ADA 1-2-3-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 2514 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 2515 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 2516 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14-154 647-18-19-20-21-22-23-24-25-26 PARSELLER,

 DUMLUPINAR MAHALLESİ: 113 ADA 1-2 PARSELLER 162 ADA 1-2-3 PARSELLER, 163 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 164 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 PARSELLER, 165 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-94041-124344 PARSELLER, 166 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14- 15-16-1 7-18-19-20-21--22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 PARSELLER, 167 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 168 ADA 1- 2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 169 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 170 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-104 1-12- )3-14-15-16-17-18-19 PARSELLER, 171 ADA 1-2-3 PARSELLER, 172 ADA 1-2-34-5-6-7-8 PARSELLER, 173 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 174 ADA 1-2-34 PARSELLER, 175 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15.16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 PARSELLER, 176 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-16-174 8-19-20 PARSELLER, 177 ADA 1-2-3 PARSELLER, 178 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 179 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 180 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 181 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 182 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 183 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 184 ADA 1-2-3-4-14 PARSELLER, 185 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 186 ADA 1 PARSEL, 187 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-1041 PARSELLER, 188 ADA 1-2-3 PARSELLER; 189 ADA 1-2-3 PARSELLER, 190 ADA 1-2 PARSELLER, 191 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 192 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 PARSELLER, 193 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11--12 PARSELLER, 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 195 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 196 ADA 1-2-3 PARSELLER, 197 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 198 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 199 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 200 ADA 1-2-3 -4-5-6-7-8-9-10-11 -12 PARSELLER, 201 ADA 1-2-3-4-5-6-7.8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 202 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 203 ADA 1-2-3 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 -14-15-16-17-18-19-20-21 -22-23 -24- 25-26 PARSELLER, 204 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26- 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40,PARSELLER, 205 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-1 2-13-14- 15-16- 17-18-19-20 PARSELLER, 206 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 207 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 208 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 209 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10--11-12-13-14-15-16-17-18-19 PARSELLER, 210 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29-30 PARSELLER, 211 ADA 1-2 PARSELLER, 212 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-1 2-13-14-154 6-17-184 9-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42- 43-44 PARSELLER, 213 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 214 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11 PARSELLER, 215 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 216 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 217 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-19-20-21-22-23-24 PARSELLER 218 ADA 1-2-3-5-6-7 PARSELLER 219 ADA 7 PARSEL, 220 ADA 1-2 PARSELLER, 221 ADA1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 222 ADA 1-2.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 223 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 224 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28 PARSELLER, 225 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 0-21-22-23 PARSELLER, 226 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 227 ADA 1-2-3-4-5-6-7-3 8-9-1011.12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 228 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 PARSELLER, 229 ADA 1-2-3 -4-5-6 PARSELLER, 230 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 231 ADA 1-2-3 PARSELLER, 232 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 233 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 234 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16- PARSELLER, 235 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26- 27-28-29 PARSELLER, 236 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 237 ADA 1-2-34:-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 238 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22 PARSELLER, 239 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER.

ELMALIKENT MAHALLESi 101 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-25-26 PARSELLER, 102 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 103 ADA 1-2-3-4-5-6-7- 8-9-10-11—12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 PARSELLER, 104 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 105 ADA 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36- 37-38-39-40-41 PARSELLER, 106 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 107 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 108 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-PARSELLER, 109 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 110 ADA 12-3-4.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 111 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 112 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 113 ADA 1-23-4-5-6-7 PARSELLER, 114 ADA 1-2-3 PARSELLER, 115 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 116 ADA I-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14 PARSELLER, 117 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 PARSELLER, 118 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 119 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 120 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 121 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 122 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 123 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 124 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.-12-13-14-15-27 PARSELLER, 125 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1647-18-19-20-21 PARSELLER, 126 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 PARSELLER, 127 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 128 ADA 1-23-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 129 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 130 ADA 123-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 131 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 132 ADA 1-2-3 -4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15 PARSELLER, 133 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 134 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 135 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 136 ADA 1-2-3 -4-5 -6- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 PARSELLER, 137 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 138 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 139 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 140 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 141 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.11-12-13-14-15 PARSELLER, 142 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 143 ADA 1-2-3 PARSELLER, 144 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-104142-13 PARSELLER, 145 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 146 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 147 ADA 1-2-3-4- 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 -21 PARSELLER, 148 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 149 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 150 ADA 1-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-1142-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 151 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 152 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 153 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8--9-10-11-12 PARSELLER, 154 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28 PARSELLER, 155 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 PARSELLER, 156 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 PARSELLER, 157 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 158 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 159 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 160 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 161 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 162 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16--17 PARSELLER, 163 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 164 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 165 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, .166 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 -24-25-26-27-28- 29-30 PARSELLER, 167 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 168 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-1142-13- 14-15-16-17-1849-20-21-22-23-24-25-26-27 PARSELLER, 169 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46- 47-48-49-50-51-52-53-54 PARSELLER, 170 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 171 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1546-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 172 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15--16-17 PARSELLER, 173 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 PARSELLER, 174 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 175 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 176 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 177 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 178 ADA 1-2 PARSELLER, 179 ADA 1-2-34-5-6-7-8-94041-12-13 PARSELLER, 180 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 PARSELLER, 181 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1041-12-13-14 PARSELLER, 182 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 183 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 184 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1647-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 185 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 186 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 PARSELLER, 187 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-1748-19-20-21-22-23_24-25-26 PARSELLER, 188 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 189 ADA 1-2-3-4-5.6-7--8-9-10-11-12-13-14-15-1617-18.19-20 PARSELLER, 190 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30 PARSELLER, 191 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1243-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26-27-28 PARSELLER, 192 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 193 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 195 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 196 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 197 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 198 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 199 ADA 1-2-3-4=5-6-7-8-94041-22-13 PARSELLER, 200 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 201 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 202 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 203 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 204 ADA 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-1 04142-13-14-1546-17 PARSELLER, 205 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 PARSELLER, 206 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER,207 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11 PARSELLER, 208 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10414243- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 PARSELLER, 209 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 210 ADA 1-2 PARSELLER, 211 ADA 1-2-3 PARSELLER, 212 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 213 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER 214 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 215 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 216 ADA 1 PARSEL, 217 ADA 1-2-3-4 PARSELLER.

 TOPAĞACI MAHALLESI: 189 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11 PARSELLER, 190 ADA 1-2-3-4- 5-6-743 PARSELLER, 191 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 192 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 193 ADA 1-2-3 PARSELLER, 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 -9- 10-11-12-13-14 PARSELLER, 195 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 196 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 197 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER 251 ADA 1-2-3 PARSELLER, 252 ADA 1 PARSEL, 253 ADA 1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1748-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 254 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8- 940-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 PARSELLER, 255 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 256 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-I4-15-16-17-18 PARSELLER, 257 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 PARSELLER, 258 ADA 1-2-34 PARSELLER, 259 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 260 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1142-13-14-15 PARSELLER, 261 ADA 1-23-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 262 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 PARSELLER, 263 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 264 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 265 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 266 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

KAZIM  KARABEKİR MAHALLESI :117 ADA 1 PARSEL, 118 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 119 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 120 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 121 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 122 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 PARSELLER, 123 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 124 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 125 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 126 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 127 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1748-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-4849-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 PARSELLER, 128 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 129 ADA 1-2 PARSELLER, 130 ADA 1-2-3 -4- 5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 131 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-25 PARSELLER, 132 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 133 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 134 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 135 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 136 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 137 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 138 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 139 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 140 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12- 13 PARSELLER, 141 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 143 ADA 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 144 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 145 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22- PARSELLER, 146 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11- 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 PARSELLER, 147 ADA 1-2-3-4-5-6-16-17 PARSELLER, 148 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 PARSELLER, 149 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 150 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER,151 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 152 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1142-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 153 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, .154 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 -23-24-25 PARSELLER, 155 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 156 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 157 ADA 1-2-3 -4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17 PARSELLER, 158 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 PARSELLER, 159 ADA 1-2-3--4-5-6-7 PARSELLER, 160 ADA 5-6-7-8-9-10-11-124344-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30- 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40,41 PARSELLER, 161 ADA1-2-3-4-5-6-7-8-9-104 1-12-13-14-15 PARSELLER, , 162 ADA 1-2-3 -4-5-6-7-8-9-10-1142-134 4-15-16-17-18-19-20-21 -22-23-24-25 PARSELLER, 163 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 PARSELLER, 164 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 165 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 166 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 167 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 168 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER 169 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 170 ADA 1-2-3 PARSELLER, 171 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 172 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 173 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 174 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 175 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 176 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-19 PARSELLER, 177 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 PARSELLER, 178 ADA 1-10-11 PARSELLER, 179 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 180 ADA 1 PARSEL, 181 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 182 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 183 ADA1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 184 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 185 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 186 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 PARSELLER, 187 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 PARSELLER, 188 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11--12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23.24 PARSELLER, 189 ADA 1-2-3,4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 PARSELLER, 190 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-1243-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33- 34-35 PARSELLER, 191 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 192 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 193 ADA 1 PARSEL, 194 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER,195 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 PARSELLER, 196 ADA 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 197 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 PARSELLER, 198 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 199 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 200 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 PARSELLER, 201 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33-34-35-36 PARSELLER, 202 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 PARSELLER, 203 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 204 ADA 1-2-3-4--5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 PARSELLER, 205 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 PARSELLER, 206 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 207 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 208 ADA 1-2-3-4-5-6- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-1647-18-19-20-21 PARSELLER, 209 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 PARSELLER, 210 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-940-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 PARSELLER, 211 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 212 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 213 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 214 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 215 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 PARSELLER, 216 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 PARSELLER, 217 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 PARSELLER, 218 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 219 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 220 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 221 ADA 1-2-3-4-5-6-7 PARSELLER, 222 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 223 ADA 1-2-3-4-5 PARSELLER, 224 ADA 1-2-3-4 PARSELLER, 225 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELLER, 226 ADA 1-2 PARSELLER, 227 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 228 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 229 ADA 1-2-34-5-6-7-8-9-10-11 PARSELLER, 230 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER, 231 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 PARSELLER, 232 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9 PARSELLER, 233 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-104 1-12-13-14-1546-17-18-19-20-21 PARSELLER, 234 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER,235 ADA 1-2 PARSELLER, 236 ADA 1 PARSEL, 237 ADA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARSELLER,

 

Cihangir Dönmez     Şubat 2015