Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

CHP’NİN GEZİ PARKI SINAVI KAVACIK TECİM LTD ŞİRKETİ ARSASI

Herkesin bildiği üzere CHP İş Bankasında önemli bir miktarda hisseyi temsilen Yönetim Kurulunda üye bulundurmaktadır. Bir anlamda İş Bankasının yönetiminde söz sahibidir.

İş Bankasının en büyük hissedarı ise bankanın munzam vakfıdır. Bu vakıf İş Bankasının en büyük hissedarı olup, aynı zamanda TECİM LTD ünvanlı Ticaret Şirketi vasıtasıyla İş Bankası kuruluşlarına ait çok önemli gayrimenkulleri elinde bulundurmaktadır.

Tecim LTD. Şirketi Beykoz/Kavacık 37 ada 72 parselin malikidir. Daha önceden Maliye Hazinesi adına hükmen tescil edilmiş olan bu parsel (Tecim LTD Şirketinin de dâhil olduğu dava sonucunda) 2003 yılında Mahkemelerin karar verme iradeleri sakatlanmak suretiyle (Mahkemeden gerçek orman paftaları gizlenmek suretiyle) Maliye Hazinesi adına olan tapu kaydı iptal edilmiş ve Tecim LTD ünvanlı bu Ticaret şirketinin üzerine geçirilmiştir.

Maliye Hazinesi adına olan tescilin iptal edilerek, arsanın Tecim LTD Şirketi adına geçirildiği bu davada büyük bir tesadüf olarak orman idaresi baş avukatı ile Tecim LTD Şirketinin avukatı karı-kocadır.

Bu parsel birinci derece sit alanında kalmaktadır, kısmen orman tahdit alanı içindedir, halen de muhtelif orman davalarına konudur.

Tüm bu duruma rağmen 37 ada 72 parselin birinci derece sit alanından çıkarılarak 3.derece sit alanına alınması için Tecim LTD/ İŞ GYO tarafından gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerekse tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde hararetli bir çalışma sürdürülmektedir.

Bu alanın birinci derece sit alanından 3. Derece sit alanına alınmasından sonra bu alan 2 emsal imar verilmek suretiyle yaklaşık 100.000.m2 inşaat alanlı bir plazaya dönüşecektir.

Kavacık merkezinde kalan son boş alan olan bu 72 dönümlük alanın birinci derece sit alanından çıkarılmaması ve plazaya dönüştürülmemesi bu alanın park olarak düzenlenmesi sadece Beykoz halkına değil tüm  İstanbul halkına güzel bir hediye olacaktır.

İşte CHP ‘nin Gezi parkı konusunda gösterdiği hassasiyet gerçekten çevre ve ağaç içinse, yönetiminde olduğu İş Bankası Yönetiminde de aynı hassasiyeti sergileyerek bu alanın ranta açılmasına engel olmalıdır.

Ancak birinci derece sit alanında bulunan bu alan sadece CHP’nin çevre hassasiyetine bırakılmamalı, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurum Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce derdest davalar gözetilmek suretiyle bu alanın 1. Derece sit alanından çıkarılması yönündeki Tecim LTD Şirketi  talebi reddedilmelidir.

Cihangir Dönmez

Haziran  2016