Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

ATA 2 KOOPERATİFİNDEN (1038 ada 102 parsel)  DAİRE ALACAK OLANLAR DİKKAT

 

Üsküdar 1038 ada 102 parselde yer alan Ata 2 Kooperatifinin tapusu daha önce 2b olduğu gerekçesiyle iptal edilerek Hazineye geçmişti.

6292 Sayılı Yasa kapsamında bu tapunun Ata 2 Kooperatifine iadesine karar verilmişti.

Kooperatif arsası üzerinde işgalci olan ancak 5831 sayılı yasa kapsamında yapılan kadastro işlemi sonucunda, 6292 sayılı yasa kapsamına taşınmazda işgal ettiği parseli rayiç bedel ödeyerek satın alma hakkı sahibi vatandaş tarafından İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda 38 ada 102 parselin Ata 2 Kooperatifine iadesi yolundaki idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir.

Bu kararın gerekçesi 2b olması nedeniyle tapusu Hazineye geçen ancak daha önce Ata 2 Kooperatifi adına kayıtlı olan taşınmazın yolsuz tescil niteliğinde olmasıdır.

Bu mahkeme kararında yolsuz tescilin ortaya çıkması üzerine Maraş Mutasarrıfı Abdullah Paşa vakfı Vakıf evlatları tarafından 1038 ada 102 parsele kısmen tapu iptal davası açılmış ve Sayın Mahkemece taşınmazın tapu kaydı üzerine davalıdır şerhi konulmuştur.

Bu nedenle ATA 2 Kooperatifi 1023 ada 102 parselden daire satın alacak vatandaşların daha sonra kötü bir sürprizle karşılaşmamak için tapu kaydını ve davaları iyice incelemeleri kendi yararlarına olacaktır.