Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 18

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL ÇELİKBİLEK HAKKINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ  İDDİASIYLA VATANDAŞ H TARAFINDAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.

BEYKOZ  İLÇESİ KAÇAK YAPI CENNETİ :

2B niteliğindeki hazine arazisi üzerine kaçak yapı yapmak istiyorsanız, Beykoz Kaçak Yapı Cennetinin  ilk kapısının Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde açıldığı, 2B niteliğindeki hazine arazisinin zilyetlik devri işleminde Mali Hizmetler Müdürlüğünce arazinin dönümü Dörtbintürklirasından  hesaplanmak kaydıyla GÖNÜLLÜ BAĞIŞ alındığı iddia ediliyor.

Bu GÖNÜLLÜ BAĞIŞ ! karşılığında sanki on yıldır o arazide zilyetmişsiniz gibi ve o arazinin üzerinde bir yapı varmış gibi, sizden on yıl geriye dönük olarak emlak vergisi tahakkuk ve tahsilatı yaparak elinize o arsada on yıldan beri zilyet olduğunuz ve o arazinin üzerinde eviniz varmış gibi verilen bir emlak beyannamesi geçtiği iddia ediliyor.

NOT : Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bilgi Edinme kapsamında başvurarak bu bağış makbuzunun hangi amaçla verildiğini sorduğunuzda size ne vatandaşın gönlü kabardı, Belediyemize bağışta bulundu, bu onunla benim aramda, Vergi Kanununa göre size bilgi vermek zorunda değilim size ne bundan gibi bir cevap veriliyor.

Bu belge yapılmakta olan kadastro çalışmalarında delil olarak kullanılabilecek, gerçeğe aykırı, olası arazi ihtilaf ve davalarında Mahkemeleri, Hakimleri yanıltıcı nitelikte, yani Yargıyı yanıltabilecek resmi olarak düzenlenmiş sahte delil niteliği taşıyan bir belgedir.

Kaçak Yapı Cennetinin ikinci durağı Beykoz Yapı Kontrol Müdürlüğü olduğu, buraya başvurduğunuzda nazikçe karşılandığınız, kaçak yapının nereye yapılacağının sorulduğu, adres alındığı, görevlilerin adrese giderek, fotoğraf çektikleri, yapılacak kaçak yapının niteliği ve metrekaresine göre makbuzlu yada makbuzsuz GÖNÜLLÜ BAĞIŞINIZIN kabul edildiği iddia ediliyor.

Bu aşamadan sonra GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI olduğunuz için GÖNÜL RAHATLIĞI  ile kaçak yapınızı yaptığınız, hakkınızda kaçak yapıdan zabıt tutulmadığı, hakkınızda  Beykoz Cumhuriyet Savcılığına Türk Ceza Kanununda yer alan İmar Kirliliğine neden olmak suçlarından şikayette bile bulunulmadığı iddia ediliyor.

Aynı zamanda Belediyenin kaçak yapı yapanlar bağış listesine girdiğiniz, Beykoz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün güvencesinde KAÇAK VİLLA KONDUNUZA TOZ KONDURMADAN kavuştuğunuz iddia ediliyor.

Kaçak Yapı Yapanlar Bağış Listesi ne ilişkin iddialar ise şöyle :

Bu listeye girince fazlaca işgüzar! bir vatandaş sizi şikayet etse dahi, tapulu yere kaçak yapı yapmanızdan dolayı kaçak yapınız hakkında yıkım konusunda Kesinleşmiş Encümen kararı yada Mahkeme kararı bulunsa dahi, İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğü kaçak yapının yıkımını Beykoz Belediyesinden talep etse dahi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak yapının 15 gün içinde yıkılarak yıkım fotoğraflarının ve yıkım zaptının kendisine gönderilmesini Beykoz Belediyesinden talep etse dahi bu talep ve talimatlara karşılık Beykoz Belediye Başkanı tarafından imzalanmış şu şekilde bir cevap yazısının ellerine geçtiği iddia ediliyor :

İlçemizde çok sayıda kaçak yapı vardır, ihaleten yıkım çalışmaları devam etmektedir, bu yapıda ihaleten yıkım listesine kaydedilmiştir.

İşte bu ihaleten yıkım listesinin bağış yapan kaçak yapılar listesi olduğu iddia ediliyor.

Hiçbir Makamın  Beykoz Belediyesine bu listedeki kaçak yapıların yıkımını yaptıramayacağı iddia ediliyor.

Çünkü bu listede yer alanların kaçak yapı için, görevlerini yerine getiren ! , Beykoz Belediyesine GÖNÜLLÜ BAĞIŞ ! yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oldukları iddia ediliyor.

Beykoz Belediyesinin ikinci listesinin ise bağış yapmayanlar derhal yıkım listesi olduğu iddia ediliyor.

Bu ikinci listedeyseniz kaçak yapınızın ayakta kalması için  hiçbir şansınızın olmadığı, kaçak yapınızın onbeş yıl önce yapılmasının, Beykozda bu şekilde çok yapı bulunmasının, Belediyenin imkanları , İhaleten yıkım çalışmaları  gibi teferruatların Beykoz Belediyesi için hiç problem olmadığı iddia ediliyor.

Kaçak yapınızın tebligatsız 775 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre Beykoz Belediyesince derhal inanamayacağınız bir sürat ve kararlılıkla yıkıldığı  çünkü  Beykoz Belediyesine kaçak yapınız için GÖNÜLLÜ BAĞIŞ ! YAPMADIĞINIZ için size yıkım faturasının  özel ayrıcalıklı ihaleten yıkım listesine alınmadan derhal bekletilmeden kesildiği iddia ediliyor.

Bağış yapmayanlar derhal yıkım listesi ne girerek, yıkımı yapılan kaçak yapıların Beykoz Belediyesince anlamının çok büyük olduğu, bu bahanesiz ve bekletilmeden yapılan hızlı yıkımlar neticesi  GÖNÜLLÜ BAĞIŞ YAPMAMAKTA direnen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başına gelecek olanları süratle kavrayarak kendilerine çeki düzen vererek GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI oldukları iddia ediliyor.

BEYKOZU YÖNETEN YETKİLİLERİN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN KAÇAK YAPILAŞMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI :

Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel  Çelikbilek yaptığı Halk toplantılarında kaçak yapı konusuna yaklaşımını basın mensuplarının önünde aşağıdaki şekilde açıklamaktadır ; ‘’Ben dere yatakları hariç, biliyorsunuz selden dere yataklarında insanlar ölüyor onların vebalini almak istemem, yapı yapmak için bana gelen hiç kimseyi reddetmedim.Tabi zengin olanlardan para alıyoruz, zenginlik suç değil, zenginlerden aldığımız paralarla Beykoza hizmet ediyoruz. Ben öyle Kanundan, Yasadan falan korkmam.Geçen Belediye Başkanlığı dönemimde Hazine arazilerini vatandaşa sattım, hakkımda ceza davası açıldı, Rahşan affı ile kurtuldum.Bu yüzden dere yatakları hariç kim bina yapmak isterse, kat çıkmak isterse bana başvursun.Benim kimseden korkum yok. ‘’

Beykoz Kaymakamlığı ;

Hazine arazileri üzerine yapılmış veya yapılan kaçak yapılarla ilgili olarak 3091 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik hükümlerine göre haberdar olduğu anda resen 3091 ile işgali tespit ederek önlemek, 2886 Sayılı Yasaya göre  tahliye, 775 Sayılı Yasaya göre Belediyeden kaçak yapının yıkımını istemek zorunda olan Beykoz Kaymakamlığı ; Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bu yöndeki emsal kararını 08.10.2009 tarihinde uyguladığı halde bu tarihten sonra yazılı dilekçe ile gelen tüm uygulama taleplerini Anayasanın 10. ve 11. maddesini ihlal ederek, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işleyerek reddetmektedir.

İstanbul Valiliği  Mahalli İdareler Müdürlüğünün kaçak yapılar açısından yasal gereğinin yapılması talepli yazılarını, kendi görevi olan 3091 ve 2886 Sayılı Yasaları uygulamadan, doğrudan Beykoz Belediye Başkanlığına havale etmektedir.

Beykoz Belediye Başkanlığı ise yıkımı talep edilen yapı, kaçak yapı yapanlar bağış listesinde ise Beykozda çok sayıda böyle yapı var, İhaleten yıkım listesine ekledik, gönüllü bağış yapmayanlar listesinde ise 775 Sayılı Yasa ile kaçak yapıyı tebligatsız derhal yıkmaktadır.

Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü ;

Bu konuda kendisine tüm hukuki ekleri ile birlikte gelen vatandaş şikayetlerine, elindeki tüm belgelere rağmen aylarca İdaremizce araştırılmaktadır şeklinde cevap vererek adeta işgal ve kaçak yapıya icazet etmektedir.

2003 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar,  ilgili Yönetmelik gereği Hazine malı sayılacağından ecrismisil tahakkuk ve tahsilatında bu kaçak yapıların dahi hesaba alınması gerektiği bir yana, bu kaçak yapılarla ilgili ecrimisil tahakkukunun hiç yapılmaması yada geç yapılması, on yıllık ecrimisil zamanaşımı nedeniyle  Maliye Hazinesinin milyonlarca lira zarara uğratılmasına neden olmaktadır.

Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı

Önceki İlçe Jandarma Komutanı hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığınca rüşvet almak suretiyle kaçak yapıya  göz yummak suçundan ceza davası açılmış olup, halen görev yapan Komutan ise bu konuda kendisine yapılan şikayet dilekçelerini zarfa koyarak aynen geriye şikayet yapan vatandaşın adresine geri yollamaktadır.

SON SÖZ : Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki AK Parti Hükümeti vatandaşların sağlıklı deprem güvenli yapılarda oturmaları için Kentsel Dönüşüm ile ilgili Yasalar çıkarırken, Sayın Erdoğan Bayraktar yönetimindeki TOKİ  deprem güvenlikli çağdaş yüzlerce site inşa ederken, İstanbul Valimiz Sayın Muammer Güler olası İstanbul Depremi için yetkili İdarecilerin yer aldığı komisyonlar kurarak can kaybını azaltmak için ciddi ve kapsamlı çalışmalar sürdürürken, Ali Ağaoğlu ve benzeri düzgün müteahitlik firmaları deprem güvenli çağdaş yapılar üretirken ,

Beykoz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün, adeta kaçak yapı gönüllü vatandaş bağış sistemi şeklinde icat geliştirerek kaçak villa konduların üretim, koruma, kollama faaliyetinde bulunmakta olduğu sadece iddia edilmemekte aşağıda notlar bölümünde görülen somut örnekler ve bağış makbuzu ile vatandaş H tarafından ispat edilmektedir.

Vatandaşa da yazık, Devlete de yazık…..

SON DURUM : Önceki İlçe Jandarma Komutanı hakkında şikayette bulunarak görevi kötüye kullanma suçundan ceza davası açılmasına katkıda bulunanVatandaş H, Beykoz Belediye Başkanı, Beykoz Kaymakamı ve Milli Emlak Genel Müdürü haklarında görevi kötüye kullanma, ormanı işgal ve faydalanma suçlarına iştirak ettikleri iddiasıyla Savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştur.

BEYKOZDAKİ SOMUT KAÇAK YAPILAR  VE UYGULAMA NOTLARI  :

Aşağıda Beykoz bölgesinde bulunan ve yazı içeriğinde bulunan üçü bağış yapan kaçak yapılar listesinde, ikisi bağış yapmayan kaçak yapılar listesinde yer alan dolayısıyla ikisi yıkılan üçü yıkılmayan beş adet kaçak yapı yazı içeriği uygulamalara somut örnek olarak verilmektedir.

Bağış yapan Kaçak Yapılar Listesinde yer alan ve yıkılmayan üç  adet kaçak yapı  :

1) Beykoz İlçesi ,Elmalı köyü Keser Camii çıkmazında yer alan ve onaltıbintürklirası makbuzlu bağış yapan kaçak yapı

2) Beykoz İlçesi Akbaba köyünde bulunan 2B niteliğindeki Hazine arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilmiş olan ve BEYKOZ DOĞA KOLEJİ adı altında işletilen yapılar

2) Beykoz İlçesi Mahmutşevketpaşa köyü 760 parselde yer alan yıkım konusunda hakkında kesinleşmiş Encümen kararı ve  İdari yargı kararı bulunan kaçak yapılar

( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu parselde yer alan kaçak yapıların 15 gün içinde yıkılması yönünde Beykoz Belediye Başkanlığına  talimat yazmış olmasına  rağmen bu kaçak yapılar Beykoz Belediyesince yıkılmamıştır )

Bağış Yapmayan Kaçak Yapılar Listesinde yer alan ve derhal yıkılan  iki adet kaçak yapı :

1) Elmalı Tepetarla mevkiinde yer alan kaçak yapı (  20.12.2009 tarihinde 775 Sayılı Yasaya göre Beykoz Belediyesince tebligatsız olarak yıkılmıştır )

2) Beykoz Mahmutşevketpaşa köyünde yer alan 406 parseldeki kaçak yapılar İstanbul Valiliği emri ile  08.10.2009 tarihinde yıkılmıştır ( bu yıkım esnasında yukarıda yer alan 406 parsele bitişik yan 760 parseldeki kaçak yapıların yıkım konusunda kesinleşmiş encümen kararına ve İdari Yargı Kararına rağmen Belediyece yıkılmaması bir yana bu kaçak yapıların yan 406 parselde yer alan kaçak yapılar yıkılırken yanlışlıkla, 760 parseldeki kaçak yapıların yıkılmaması amacıyla yıkım yapan Belediye dozerinin manevrası esnasında çarparak 760 parseldeki kaçak yapılara zarar vermemesi için Beykoz Belediyesi Yapı Kontrol Görevlileri büyük dikkat ve özen göstermiştir.