Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 
===> KÖŞE YAZISI 17

 

KAMUOYUNA 2B ARAZİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA :

 

Son günlerde çok sık olarak gerek www.emlakkulisi.com isimli web sitesinde tarafıma yöneltilen vatandaş sorularında, gerekse www.2barazi.com  ve www.ecrimisil.net  isimli web sitelerimden bana ulaşan vatandaşlar aşağıda yer alan soruları tarafıma  yöneltmektedirler.

2B arazisine yatırım yapalımmı ?

2B arazisi satın alalımmı ?

Bize satın alınacak 2B araziler önerirmisiniz ?

Tarafıma yukarıda yer alan soruları yönelten vatandaşlarımızın sorularını bu açıklama ile genel olarak yanıtlamayı uygun gördüm.

1)Cihangir Dönmez yada sahip olduğu web sitelerinin amacı vatandaşı 2B ve ecrimisil konusunda bilgilendirme, yasalar çerçevesinde çözüm üretmek için danışmanlık ve eğer gerekmekte ise somut talebe göre çözümün yargı yoluyla ve kapsamlı bir konu olduğu için Avukat vasıtasıyla yapılmasının önerilmesidir.

Cihangir Dönmez yada kendisine ait web siteleri 2B arazilerin satışına yada satışlarına aracılık şeklinde bir amaç yada hizmet içermemektedir.

2) 2B arazilerin Devlet tarafından dahi vatandaşa satılması, kiralanması, intifa yada irtifak hakkı kurulması Anayasamızın 169. ve 170. maddelerine aykırıdır.

Bu güne kadar bu konuda çıkarılmış olan  Yasalar dahi Anayasamıza aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Bazı haber ve internet sitelerinde yer alan Beykoz un bazı köylerinde 2B arazilere ilişkin olarak hak sahiplerine tapularının verildiği şeklindeki haberler tamamen gerçeklere ve yürürlükteki Kanunlara aykırıdır.

3) Bu nedenle bu gün için yürürlükte olan Yasalar kapsamında herhangi bir 2B niteliğindeki arazinin vatandaşa satışı mümkün değildir.Bu nedenle vatandaşlar arasında yapılan 2B arazi satışları Devlet nezdinde hukuken yok hükmündedir.

Ancak Borçlar Kanunu kapsamında taraflarını bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.

Malın sahibi olan Devletin  Anayasanın ilgili maddeleri nedeniyle satamadığı 2B araziyi vatandaşın birbirine satması ve bu satışın kabul görmesi hukuken mümkün değildir.

4) Ancak bu tip 2B arazilerle ilgili olarak, bir şeyi fiilen elinde bulundurma olarak nitelenen ve hukuken ZİLYETLİK olarak tanımlanan zilyetliğin devri mümkündür.

Nitekim 5831 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kullanım kadastrolarında 2B araziler Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edilmekte, üzerinde bulunan binalar ve şahıslar tespit edilerek Tapunun beyanlar hanesine işgalci olarak kaydedilmektedir.

5) Bu çalışma esnasında tespit edilerek tutanağa geçirilen işgalcilere on yıl geriye dönük olarak İdare tarafından ecrimisil ( haksız kullanma tazminatı ) takdir edilmekte, takdir edilen ecrimisil tutarı tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.

6) 2B araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan araziler olduğu için, Devletin her zaman için 3091, 2886, 775 Sayılı Yasaları uygulayarak bu araziler üzerinde yer alan kaçak yapıları yıkma ve bu arazileri tahliye etme hakkı mevcuttur.

Nitekim 08.10.2009 tarihinde Beykoz  da yer alan 2B niteliğindeki bir arazi, açık emsal teşkil edecek şekilde ilgili İdareler tarafından üzerindeki kaçak yapılar yıkılmak suretiyle tahliye edilmiştir.

7) 2B arazilerde zilyetlik devirlerinin ve tapunun beyanlar hanesine işgalci olarak geçirilen kaydın, tapu hakkına dönüşmesi için Anayasanın 169 ve 170. maddelerinin değiştirilmesi ya da daha önceden olduğu gibi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olacak 2B arazilerinin vatandaşa satışı konulu bir Yasanın çıkarılması gerekmektedir.

Şu an için bu yönde bir yürürlükte olan bir Yasa yoktur, Yasa çıkarılacağı yönünde kuvvetli beklenti ve bu konuda muhtelif  Yasa tasarıları ve dedikodular mevcuttur.

8) 2B arazilerde zilyetlik devirleri ve bunun ne şekilde olacağı şu anda yapılan Kadastro çalışmaları kapsamında çıkan Genelgelerde detaylı olarak tarif edilmektedir.

Bu nedenle de 2B arazilerde zilyetlik tespitinin 5831 Sayılı Kanunla istenilmiş olması, zilyetlik devrinin ne şekilde olacağının ilgili Genelge ile tarif edilmesinden hareketle ;

2B araziler üzerinde zilyetlik ve zilyetlik devrinin 5831 Sayılı Yasa ve Genelge kapsamında Devlet tarafından bilinen, tespiti istenen ve korunan bir hak olduğunu söylemek mümkündür.

SON SÖZ : 2B arazilerde zilyetlik çıkarılacak olan bir Kanunla tapu almak için hak sahipliği gerekçesi olarak belirlenmedikçe, zilyete her an Devletçe sonlandırılabilecek bir fiili kullanım, Devlete ise fiili kullanıcıdan ecrimisil alma ve dilediği zaman zilyetin taşınmazdan tahliye hakkını sağlayacaktır.