Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 12

2B konusunda kamuoyuna önemli açıklama!

Hukukçu Cihangir Dönmez bazı yayın organlarında yayınlanan "İstanbul'un köylerine 2B tapusu geliyor" haberinin  gerçeği yansıtmadığını söyledi

Bu haberin içeriğinde  "İlgili Kanun kapsamında bazı arazilerin kısmi olarak satışlarının da yapıldığı belirtildi" şeklinde gerçeğe, Anayasamıza ve ilgili Kanuna açıkça aykırı vatandaşı yanıltıcı mahiyette bir ifade kullanılmıştır.
 
İstanbul'un köylerinde ve aynı zamanda tüm Türkiye’de 5831 Sayılı Yasa kapsamında yürütülen kullanım kadastrosu çalışmaları, İlgi 5831 Sayılı Kanun gereği 2B arazilerin tamamının Maliye Hazinesi adına tapuya tescili amaçlıdır.
5831 Sayılı Kanun kapsamında bu araziler üzerinde yer alan yapılar ve zilyet olanlar tespit edilerek, askı ilanından sonra kesinleştirilerek Tapunun beyanlar hanesine işlenecektir.
 
DEVLET VE 5831 SAYILI KANUN AÇISINDAN;
KONU AÇIKÇA MALİYE HAZİNESİ ADINA TAPUNUN TESCİLİ ÜZERİNDEKİ İŞGALCİNİN TESPİTİDİR.
 
Bu tip arazilerin kısmi satışları yapılması bir yana, tespit edilen zilyetlere 10 yıl geriye dönük olarak çok yüksek oranlarda ecrimisil ‘’haksız işgal tazminatı ‘’ tahakkuk ettirilip Vergi Dairelerince tahsil edilmektedir.
 
2B arazilerin vatandaşa satışı ile ilgili olarak çıkarılan 2924 Sayılı Yasanın satışla ilgili hükümleri Anayasa Mahkemesince Anayasamızın 169 ve 170. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.
 
Bu nedenle Anayasamızın 169 ve 170. maddeleri değiştirilmeden yada Anayasa Mahkemesince iptal edilinceye kadar geçerli olacak yeni bir Yasa çıkarılmadan 2B arazilerin vatandaşa satışı Kanunen mümkün değildir.
 
Maliye Hazinesinin bile 2B arazilerle ilgili olarak satış, kiralama, intifa, irtifak , kamu kurumuna tahsis gibi işlemler yapması bile Anayasamızın 169. ve 170. maddelerine aykırıdır.
Bunun tek istisnası eylemli orman olduğu tespit edilen 2B arazilerin Orman Bakanlığının talebi üzerine, Milli Emlak tarafından tekrar ağaçlandırılarak orman yapılmak üzere Orman Bakanlığına tahsisi işlemidir.
Ancak buna rağmen birtakım Belediyelerin 2B alanların olduğu bölgelerde, 2B  arazileride kapsayacak şekilde imar planları yaptıkları, bu İmar planlarını  askıya çıkararak kesinleştirmek istedikleri gözlemlenmektedir.
İmar planları DOP kesintisi gerektiren işlemlerdir satışa, kiraya, intifaya Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereğince konu bile edilemeyen 2B araziler üzerinde imar planı yapılması bu alanların konuta, ticari sahaya, hizmet binalarına uygun olarak parçalanması Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin kararına aykırıdır.
İdari yargı bu İmar Planlarına vatandaş tarafından yapılan itirazlara 2B arazilerde vatandaşların hak sahibi olmadıkları gerekçesi ile red kararları vermektedir.
Ancak İdari Yargının gözetmek zorunda olduğu en önemli husus, vatandaşın değil Belediyelerin bile  2B alanlarında İmar Planı yapmaya haklarının olmadığı ,yapılan İmar Planlarının Anayasanın 169 ve 170. maddelerine ve Anayasa Mahkemesinin kararına açıkça aykırı olduğudur.
 
2B ile ilgili tüm vatandaşlarımızın, 2B arazilerle İlgili Kanun kapsamında bazı arazilerin kısmi olarak satışlarının yapıldığı şeklindeki habere kanmamalarını, bu tip gerçeğe aykırı haberlerle  2B arazilerin tapusu veriliyor bende satın alayım şeklinde dolduruşlara gelmemelerini öneriyorum.
Konuyla ilgili olarak www.2barazi.com ve www.ecrimisil.net isimli web sitelerimden geniş bilgi edinebilirsiniz.
 
SON SÖZ : 2B arazilerin vatandaşa satışı ile ilgili tek kelime içeren, tek bir Kanun yürürlükte değildir, Devlet dahi Kanun çıkmadan 2B arazileri satamaz, kiraya veremez.
 
Hukukçu Cihangir Dönmez