Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 11

Ecrimisil geliyor, 2B arazi mağdurları dikkat!

2B arazi mağdurları, 2b arazilerin tapularının verileceği  ümidiyle beklerken, Maliye Bakanlığına bağlı  Milli Emlak yetkilileri ecrimisil atağı başlattı

5831 Sayılı  Yasa kapsamında Hazine adına tescil, zilyetin kim olduğunun tespit edildiği kullanım kadastrosu çalışmalarına komisyon üyesi olarak giren Milli Emlak yetkilileri bölgedeki  çalışma biter bitmez aldığı bilgileri, ilgili birime aktarıyor  ve vatandaşa inanılmaz rakamlarda ecrimisil tahakkuk ihbarnameleri gönderiliyor.


En son İstanbul Alemdağ, Taşdelen, Çekmeköyde 5831 Sayılı Yasa kapsamında yapılan çalışmalardan sonra vatandaşa rekor ecrimisil ihbarnameleri gelmeye başladı.

Sıradada Beykozun Elmalı ve Çavuşbaşı köyleri olduğu söyleniyor.

Gönderilen bu ecrimisil ihbarnamelerinden örnekler verecek olursak ;


Çekmeköy 21.000m2 tarla için 10 yıllık süre için ecrimisil ihbarnamesi  ile talep edilen 610.482 TL    ( AltıyüzonbindörtyüzseksenikiTürklirası )

Çekmeköy   3.349 m2 tarla için 10 yıl 3 aylık süre için ecrimisil ihbarnamesi  ile talep edilen 141.802 TL ( YüzkırkbirbinsekizyüzikiTürklirası )

Alemdağ 4.734 m2 tarla için 10 yıllık süre için ecrimisil ihbarnamesi ile talep edilen 268.181. TL ( İkiyüzaltmışsekizbinyüzseksenbirTürklirası )

Alemdağ 10.847 m2 tarla için iki ayrı ecrimsil ihbarnamesi ile 12yıllık süre için ecrimisil ihbarnamesi  ile talep edilen 216.540 TL  ( İkiyüzonaltıbinbeşyüzkırkTürklirası )

Taşdelen 10.625 m2 tarla için 10 yıllık süre için ecrimisil ihbarnamesi ile talep edilen 576.758.TL( BeşyüzyetmişaltıbinyediyüzellisekizTürklirası )


Bu ihbarnamelerin bir kısmında, İdare tarafından aslında beş  yıl olan, ancak Danıştay kararlarıyla 10 yıl olarak belirlenmiş  olan tahakkuk zamanaşımı İdarece açıkça aşıldığı  gibi, 312 nolu Milli Emlak Tebliğinde yazıldığı  gibi işgalden önceki haliyle yani tarım arazisi olarak (2b araziler tarımsal arazi yani tarla haline dönüşmüş oldukları için orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman dışına çıkarılmış alanlardır ) ecrimisil tahakkuku yapılması gerekirken, üzerinde ev vardır fabrika vardır gibi Tebliğe aykırı gerekçelerle taşınmazın son durumu esas alınarak ecrimisil hesaplaması yapılıyor.


Dikkat çeken bir diğer konuda, İdare aynı  bölgede veya aynı emsal tarım arazilerinde  yine 312 sıra nolu Tebliğe aykırı olarak çok farlı tutarlarda ecrimisil hesapları yapıyor.


Örnek verecek olursak İdare Ortacada yeralan bir tarım arazisi için dönüm başına yıllık 35 TL ( OtuzbeşTürklirası ) ecrimisil hesaplaması yaparken, Alemdağdaki tarım arazisi için yıllık dönüm başına Ortacanın tam 162 katı 5665 TL (BeşbinaltıyüzaltmışbeşTürklirası) ecrimisil tahakkuku yaparak kesinleştirmeye çalışıyor.


Bu ecrimisil ihbarnamesine karşı tebliğinden itibaren vatandaşın 30 gün içinde aynı İdareye yazılı itiraz hakkı var,ancak yapılan itirazların tamamına yakın bölümünde hiçbir indirim yapılmadan İdare aynı rakamı geri gönderiyor.

Vatandaşın bu itirazın reddinden sonra, Ecrimisil İhbarnamesinin iptali amacıyla İdari Yargıda yürütmeyi durdurma talepli dava açması gerekiyor.

Dava açılmayan  ecrimsil ihbarnameleri İdarece kesinleştirilerek ilgili Vergi Dairesine tahsil ve takip amacıyla gönderilerek amme alacağı haline getiriliyor.

Vergi Daireside E-DEVLET, E-HACİZ yoluyla vatandaştan tahsilatı yapıyor.

Bu nedenle 2B arazi mağdurlarının yukarıda yazıldığı şekilde Kanuni haklarını  bir Hukukçu bir Avukat denetiminde veya yönetiminde sonuna kadar kullanmasında büyük fayda var.


Ecrimisilin arazinin tapu çalışmaları ile  hiçbir ilgisi yok, ecrimisilin tam anlamı haksız işgal tazminatı demek, yani vatandaş o araziyi işgal etmemiş olsaydı, Devlet o araziden işgalden önceki haliyle, ne gelir elde edebilecek ise ( bu nedenle 2003 yılından önce vatandaşın o arazi üzerine yapmış olduğu evin, fabrikanın, işyerinin ecrimisil hesabında dikkate alınmaması gerekir ) onun on yıllık zamanaşımı süresi içinde geriye doğru taşınarak vatandaştan tahsilinin sağlanmasıdır.


Bu nedenle 312 sıra nolu Maliye Bakanlığı Tebliğinde ;


Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi başlığı, Madde 5, (3) şıkkı ;


Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin  zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan  işgalden önceki  haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır.İşgalden önceki haliyle  fiziki ve hukuki açıdan tamamen benzer nitelikte olan taşınmazın farklı şekillerde kullanıma konu edilerek işgal edilmiş olması, her iki taşınmazdan farklı tutarlarda ecrimisil alınmasını gerektirmez. şeklinde hüküm getirilmiştir.


2B arazi mağdurları  aynı tarla için Belediyeye emlak vergisi ödüyorlar, aynı tarla için Maliyeye ecrimisil ödüyorlar, aynı tarlayı Devletin kendilerine satması için Yasa çıkmasını bekliyorlar.


Maliyecilerin deyimi ile KÜMESTEKİ KAZ haline dönüştürülen 2B arazi mağdurları, Maliyenin tespit ve tahsil ettiği yukarıdaki yüksek ecrimisiller nedeniyle, sanki tapu verilerek bir bedel daha alınarak kesilecek kaz yerine, Anayasanın 10. ve 11. maddesine ve Maliye Bakanlığının ilgili Tebliğlerine, Danıştayın kararlarına rağmen haksız ecrimisil ve mükerrer olarak emlak vergisi alınarak SÜREKLİ KÜMESTE KALACAK KAZ haline getirilmeye çalışılıyor.


Ancak şu cümle ile yazımı noktalamak istiyorum;


Bu Devlet hepimizin ; o nedenle, yasal itiraz ve dava haklarınızı sonuna kadar  kullanın,ancak kesinleşen ecrimisil bedelinide  tereddütsüz ödemeyide asla ihmal etmeyin.

Hukukçu Cihangir Dönmez