Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

===> KÖŞE YAZISI 10

İkitelli Başakşehir halkından TOKİ'ye büyük tepki

İstanbulumuzun yeni ve gelişen ilçesi Başakşehirde , özellikle Ziya Gökalp Mahallesi Halkından Başakşehir Belediyesi ve TOKİ ye yaptıkları haksız imar uygulamaları nedeniyle büyük tepki var

Hayır, hayır  bu alışık olduğumuz Hazine arazisini işgal ederek , gecekondu yapan vatandaşlarımızın tepkisi şeklinde bir hikaye değil.
 
Tam aksine tapulu, elli yıllık bir mahallenin imar uygulamaları ile tapulu mülklerinden, mahallelerinden, yıllarca süren komşularından  RANT uğruna sökülüp atılmak istenmelerinden kaynaklanan bir tepki.
Konunun özeti şöyle ;
 
Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma Mevkii ve Mehmet Akif Mahallesi Tepeüstü Mevkii olarak adlandırılan bu bölgeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TOKİ ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı arasında 13.06.2004 tarihinde imzalanan Protokol ve 20.02.2006 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmesi öngörülmüş olup, 5393 Sayılı Kanunun 73. maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiş,04.06.2004 tarih ve 21-09-10/469 sayılı TOKİ Başkanlık Emriyle İlçe sınırları dahilindeki Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilen Ayazma ve Tepeüstü bölgelerine ilişkin mevcut durum ve hak sahipliliği tespit çalışmalarına 27.06.2005 tarihinde başlanmış olup, 21.07.2005 tarihi itibariyle hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlanmıştır.
 
Yani Hazine üzerinde yeralan gecekondularla ilgili problemler çözülmüş ve onlar hak sahibi yapılmıştır.
 
Ancak sıra tapulu mülklere ilişkin kentsel dönüşüm planının uygulanmasına gelince Mahalle Halkının haklı olarak şikayet ettiği aşağıda yeralan haksızlıklar parselasyon planı vasıtasıyla oluşturulmuştur.
 
1) Tapulu mülkünde oturan insanlar hiçbir hukuki ve fiili gerekçe yokken 350mt ileride yeralan parselasyon planı sonucu Hazineye ait olan arsalara denk gelen parsellere ve TOKİ ile hisseli olmak kaydıyla  gönderilmek istenmektedir.
 
2) Bunun nedeni mahallenin önünden geçirilmesi planlanan 25 mtlik yol nedeniyle bu bölgenin daha değerli olmasıdır.
 
3) Ayrıca mahallenin olduğu alana imar planında 2 emsal inşaat verilirken, mahallelinin aktaraılmak istendiği alanda emsal 1.25 ve 1.50 olarak belirlenmiştir.
 
4) Bu taşınma işlemi ayrıca mahallelinin oturmakta olduğu binalarında istimlakını gerektirdiği için KAMU YARARI dışında KAMUYA EK  KÜLFET getirecektir.
 
5) Ayrıca imar planı şartlarında ifraz minumum 1.000m2 iken  (TOKİ müracatlara verdiği cevaplarda minumum parsel büyüklüğünün 2.000 m2 olduğunu açıklıkla ifade etmektedir.) 1.000 veya 2.000 m2lik parseller yerine 10.000 m2nin üzerinde yirmi otuz kişinin hisseli olduğu parseller oluşturulmakta, her parseldede muhakkak TOKİ hissedar yapılmak suretiyle KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SONRA OLUŞACAK parsellerin tapu ile hak sahibi olanlarca serbest olarak satış veya kat karşılığı verilmesi gibi önü kesilmektedir.
 
Bu nedenlerle mahallelerde kahvelerde bu haksızlığın giderilmesi için toplantılar yapılmakta, kanuni hakların kullanımı için muhtelif avukatlarla görüşmeler sürdürülmektedir.
 
SON SÖZ :
 
KENTSEL DÖNÜŞÜME EVET,
TEMİZ ÇEVREYE EVET,
SAĞLIKLI YAPILARA EVET,
RANT UĞRUNA  KAMU YARARI DIŞINDA , VATANDAŞ HAKKINA TECAVÜZ EDEN NİTELİKTE İMAR UYGULAMALARINA HAYIR.

Hukukçu Cihangir Dönmez