Skip Navigation Links
Ana Sayfa
İletişim
 
Skip Navigation Links
Hakkımızda
Referanslarımız
İletişim
Yazılı Basında Cihangir Dönmez
Görsel Basında Cihangir Dönmez
Cihangir Dönmez Köşe YazılarıExpand Cihangir Dönmez Köşe Yazıları
2B Araziler için takdir edilen rayiç bedeller
 
 
 
 
 

 

 

CİHANGİR DÖNMEZİN KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Detaylı Bilgi >>

 

* Antalya Kemer Beycik'te yeralan  114 ada 2 parsel nolu 12.000.m2 alanlı hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış olan 2/B niteliğindeki tarla Cihangir Dönmez ve Belgin Dönmez danışmanlığında tapuya dönüşmüştür.

 

  * İstanbul Ömerli ilçesinde bulunan Koray Holding tarafından  üzerinde Kasaba isimli proje gerçekleştirilerek iskana açılmış alanda yer alan yaklaşık 200.000 m2 lik 2/B niteliğindeki arazi Cihangir Dönmez danışmanlığında 2924 Sayılı Yasa kapsamında  tapuya dönüştürülmüştür.